Arbetslösa och lediga platser 2007-2017
Unemployment and vacancies  
Arbetslösa anmälda vid arbetsförmedlingen Lediga Varslade
Män Kvinnor Totalt 18-24 år Långtids- Utrikes platser2  personer
          arbetslösa1 födda    
År
2007 16 032 14 554 30 585 3 934 9 484 13 226 24 434 7 226
2008 14 044 12 709 26 753 3 250 6 624 12 600 15 769 17 104
2009 22 172 18 745 40 917 5 754 10 791 18 665 9 850 23 709
2010 23 656 21 877 45 534 6 298 14 117 22 235 13 138 10 759
2011 21 337 21 353 42 690 5 546 13 124 23 016 16 832 12 637
2012 22 686 21 663 44 349 6 136 13 153 24 121 16 417 16 907
2013 23 971 22 495 46 466 6 197 13 577 25 422 16 048 13 776
2014 23 355 21 776 45 131 5 536 14 952 25 511 19 873 12 498
2015 22 153 20 590 42 743 4 634 14 074 25 166 26 683 12 085
2016 21 498 19 779 41 277 4 064 13 198 25 006 33 055 11 006
2017 22 462 20 718 43 179 4 098 14 337 27 278 29 425 8 849
Källa: Arbetsförmedlingen/Sweco            
Anm. Årssiffrorna är medeltal av månadssiffrorna vilka avser läget vid månadens slut.
1 Arbetslösa under 25 år över 100 dagar och arbetslösa över 25 år över 6 månader. Efter 2016
redovisas långtidsarbetslösa som "utan arbete mer än 12 månader".
2 Nyanmälda lediga platser med varaktighet över 10 dagar.
Senast uppdaterad: 2018-09-20