Lediga platser efter yrkesområde 2014-2017
Vacancies by occupational group      
  2014 2015 2016 2017
Ledningsarbete 416 525 661 630
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 4 326 5 397 7 488 7 683
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 3 697 4 972 4 941 3 550
Kontors- och kundservicearbete 2 365 3 224 4 743 4 570
Service-, omsorgs och försäljningsarbete 5 633 7 760 9 729 7 495
Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 61 88 125 112
Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 1 040 1 717 1 558 1 292
Process- och maskinoperatorsarbete, transportarbete m.m. 847 1 105 1 679 2 018
Arbete utan krav pa särskild yrkesutbildning 1 424 1 885 2 106 2 028
Militärt arbete 32 8 26 49
Övrigt arbete - 3  -  -
Totalt 19 842 26 683 33 055 29 425
Källa: Arbetsförmedlingen/Sweco
Anm. Årssiffrorna är medeltal av månadssiffrorna vilka avser läget vid månadens slut.
Nyanmälda lediga platser med en varaktighet över 10 dagar.
Senast uppdaterad: 2018-09-20