Lediga platser efter yrkesområde 2013-2016
Vacancies by occupational group      
  2013 2014 2015 2016
Ledningsarbete 342 416 525 661
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 2 768 4 326 5 397 7 488
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 4 084 3 697 4 972 4 941
Kontors- och kundservicearbete 1 032 2 365 3 224 4 743
Service-, omsorgs och försäljningsarbete 4 732 5 633 7 760 9 729
Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 72 61 88 125
Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 670 1 040 1 717 1 558
Process- och maskinoperatorsarbete, transportarbete m.m. 763 847 1 105 1 679
Arbete utan krav pa särskild yrkesutbildning 1 529 1 424 1 885 2 106
Militärt arbete 58 32 8 26
Övrigt arbete - - 3 0
Totalt 16 048 19 842 26 683 33 055
Källa: Arbetsförmedlingen/Sweco
Anm. Årssiffrorna är medeltal av månadssiffrorna vilka avser läget vid månadens slut.
Nyanmälda lediga platser med en varaktighet över 10 dagar.
Senast uppdaterad: 2017-07-06