SCBs arbetskraftsundersökningar.
Sysselsatta efter näringsgren 2016-2017. Stockholms län
Employed persons by industry         
Årsmedeltal    
Sysselsatta, 1 000-tal Fördelning, %
  2016 2017 2016 2017
Näringsgren (SNI 2007)
Jordbruk, skogsbruk och fiske 3,3 3,0 0,3 0,2
Tillverkning och utvinning, energi och miljö 60,0 62,1 5,0 5,1
   därav tillverkning av verkstadsvaror 29,0 27,6 2,4 2,2
Byggverksamhet 68,9 68,7 5,8 5,6
Handel 142,2 145,2 11,9 11,8
Transport 57,0 57,2 4,8 4,7
Hotell och restaurang 48,8 51,3 4,1 4,2
Information och kommunikation 94,5 101,0 7,9 8,2
Finansiell verksamhet och företagstjänster 298,0 300,6 24,9 24,5
Utbildning och forskning 125,2 129,0 10,5 10,5
Vård och omsorg 144,8 145,9 12,1 11,9
Personliga och kulturella tjänster 72,1 74,7 6,0 6,1
Offentlig förvaltning m m 80,7 88,5 6,7 7,2
Totalt1 1 197,9 1 227,9 100,0 100,0
Källa: SCB/Sweco
Anm. Statistiken avser sysselsättningen för den i länet boende befolkningen oavsett arbetsplatsens läge.
1 Inklusive uppgift saknas
Senast uppdaterad: 2018-08-27