SCBs arbetskraftsundersökningar.
Sysselsatta efter näringsgren 2015-2016. Stockholms län
Employed persons by industry         
Årsmedeltal    
Sysselsatta, 1 000-tal Fördelning, %
  2015 2016 2015 2016
Näringsgren (SNI 2007)
Jordbruk, skogsbruk och fiske 4.5 3.3 0.4 0.3
Tillverkning och utvinning, energi och miljö 58.1 60.0 4.9 5.0
   därav tillverkning av verkstadsvaror 27.2 29.0 2.3 2.4
Byggverksamhet 63.5 68.9 5.4 5.8
Handel 142.0 142.2 12.1 11.9
Transport 58.1 57.0 4.9 4.8
Hotell och restaurang 45.9 48.8 3.9 4.1
Information och kommunikation 90.4 94.5 7.7 7.9
Finansiell verksamhet och företagstjänster 296.1 298.0 25.2 24.9
Utbildning och forskning 124.5 125.2 10.6 10.5
Vård och omsorg 138.7 144.8 11.8 12.1
Personliga och kulturella tjänster 69.7 72.1 5.9 6.0
Offentlig förvaltning m m 80.8 80.7 6.9 6.7
Totalt1 1 174.8 1 197.9 100.0 100.0
Källa: SCB/Sweco
Anm. Statistiken avser sysselsättningen för den i länet boende befolkningen oavsett arbetsplatsens läge.
1 Inklusive uppgift saknas
Senast uppdaterad: 2017-07-28