Handel och service. Arbetsställen, anställda och omsättning 2017.
Trade and service. Establishments, employed persons and turnover    
Arbets- An- % Omsätt- % Omsätt- Riks-
ställen ställda ning, mnkr ning per genom-
        exkl moms   invånare, kr snitt, kr
Bransch (SNI2007)
Handel med motorfordon, motorcyklar 2 933 15 280 100 147 669 100 63 977 40 715
Handel av motorfordon 815 6 491 42,5 113 992 77,2 49 387 31 009
Reparation av motorfordon 1 593 5 812 38,0 11 097 7,5 4 808 4 805
Reservdelar, tillbehör till motorfordon 394 2 626 17,2 20 421 13,8 8 847 4 324
Handel, reparation, mm av motorcyklar 131 351 2,3 2 159 1,5 935 577
Provisionshandel 1 001 4 031 100 25 360 100 10 987 3 414
Partihandel 9 077 62 259 100 597 539 100 258 883 124 513
Jordbruksvaror o levande djur 139 773 1,2 3 439 0,6 1 490 2 256
Livsmedel, drycker, tobak 1 327 9 588 15,4 146 097 24,4 63 296 34 206
Hushållsvaror 3 326 23 602 37,9 159 160 26,6 68 956 28 243
Informations- o kommunikationsutrustning 909 8 031 12,9 68 174 11,4 29 536 9 715
Övriga maskiner o utrustning 1 447 9 819 15,8 37 751 6,3 16 356 12 896
Övrig partihandel 1 929 10 446 16,8 182 918 30,6 79 249 37 197
Detaljhandel 11 364 65 757 100 199 876 100 86 596 71 963
Varuhus o stormarknader 27 1 513 2,3 4 732 2,4 2 050 2 831
Livsmedelsbutiker 1 069 15 852 24,1 46 608 23,3 20 193 20 607
Systembolaget mm 82 995 1,5 6 431 3,2 2 786 2 601
Tobaksaffärer 313 593 0,9 1 583 0,8 686 465
Bensinstationer 227 1 846 2,8 21 262 10,6 9 212 6 410
Radio- o TV-affärer 121 1 136 1,7 4 492 2,2 1 946 1 982
Järn-,byggvaru- o färgaffärer 381 3 319 5,0 9 048 4,5 3 920 3 970
Butiker m hushållapparater 75 295 0,4 1 076 0,5 466 564
Möbel-, el- o bosättningsaffärer 653 4 081 6,2 9 613 4,8 4 165 3 955
Bok-, pappers- o tidningsbutiker 265 1 220 1,9 2 708 1,4 1 173 534
Klädesaffärer 1 405 9 016 13,7 14 968 7,5 6 485 4 734
Sko- o väskaffärer 237 1 158 1,8 2 033 1,0 881 678
Apotek 308 2 668 4,1 10 728 5,4 4 648 4 719
Andra specialbutiker 1 098 4 645 7,1 9 979 5,0 4 323 3 558
Övrig detaljhandel 5 103 17 420 26,5 54 615 27,3 23 662 14 355
Hotell, restaurang m m 6 780 52 829 100 56 409 100 24 439 15 512
Hotell och stugbyar, camping 669 11 096 21,0 16 415 29,1 7 112 4 902
Restauranger, barer 5 712 38 839 73,5 36 851 65,3 15 966 9 907
Personalmatsalar, catering, centralkök 399 2 894 5,5 3 143 5,6 1 362 703
Totalt 31 155 200 156   1 026 853   444 883 256 117
Källa: SCB/Sweco
Uppdaterad: 2018-08-30