Handel och service. Arbetsställen, anställda och omsättning 2016.
Trade and service. Establishments, employed persons and turnover    
Arbets- An- % Omsätt- % Omsätt- Riks-
ställen ställda ning, mnkr ning per genom-
        exkl moms   invånare, kr snitt, kr
Bransch (SNI2007)
Handel med motorfordon, motorcyklar 2 877 14 520 100 139 384 100 61 428 38 702
Handel av motorfordon 781 6 020 41.5 106 756 76.6 47 049 29 274
Reparation av motorfordon 1 580 5 700 39.3 10 541 7.6 4 646 4 626
Reservdelar, tillbehör till motorfordon 386 2 465 17.0 20 026 14.4 8 826 4 233
Handel, reparation, mm av motorcyklar 130 335 2.3 2 061 1.5 908 569
Provisionshandel 1 007 4 024 100 23 710 100 10 449 3 323
Partihandel 9 116 61 619 100 556 618 100 245 308 118 915
Jordbruksvaror o levande djur 137 724 1.2 3 185 0.6 1 404 2 231
Livsmedel, drycker, tobak 1 323 9 394 15.2 138 458 24.9 61 020 34 655
Hushållsvaror 3 359 23 426 38.0 151 157 27.2 66 617 27 352
Informations- o kommunikationsutrustning 919 7 725 12.5 63 869 11.5 28 148 9 193
Övriga maskiner o utrustning 1 459 9 897 16.1 35 687 6.4 15 728 12 105
Övrig partihandel 1 919 10 453 17.0 164 262 29.5 72 392 33 379
Detaljhandel 11 298 64 755 100 184 059 100 81 117 70 987
Varuhus o stormarknader 30 1 693 3 5 004 3 2 205 2 878
Livsmedelsbutiker 1 082 15 876 24.5 44 694 24.3 19 697 20 217
Systembolaget mm 82 1 039 1.6 6 419 3.5 2 829 2 521
Tobaksaffärer 327 637 1.0 1 620 0.9 714 478
Bensinstationer 233 1 753 2.7 12 507 6.8 5 512 6 100
Radio- o TV-affärer 130 1 089 1.7 4 542 2.5 2 002 2 057
Järn-,byggvaru- o färgaffärer 375 3 157 4.9 8 430 4.6 3 715 4 103
Butiker m hushållapparater 74 284 0.4 889 0.5 392 524
Möbel-, el- o bosättningsaffärer 673 4 045 6.2 9 497 5.2 4 185 3 856
Bok-, pappers- o tidningsbutiker 251 1 143 1.8 2 187 1.2 964 513
Klädesaffärer 1 425 8 757 13.5 14 819 8.1 6 531 4 763
Sko- o väskaffärer 236 1 084 1.7 2 135 1.2 941 716
Apotek 294 2 693 4.2 10 127 5.5 4 463 4 682
Andra specialbutiker 1 137 4 696 7.3 9 667 5.3 4 260 3 554
Övrig detaljhandel 4 949 16 809 26.0 51 522 28.0 22 706 14 025
Hotell, restaurang m m 6 672 50 659 100 53 626 100 23 634 15 139
Hotell och stugbyar, camping 649 10 541 21 15 018 28 6 619 4 791
Restauranger, barer 5 624 37 226 73.5 35 455 66.1 15 625 9 626
Personalmatsalar, catering, centralkök 399 2 892 5.7 3 153 5.9 1 390 722
Totalt 30 970 195 577   957 397   421 936 247 066
Källa:SCB/Sweco
Uppdaterad: 2017-06-07