Företagskonkurser branschvis efter antal anställda 2015-2017. Stockholms län
Bankruptcies by branch            
2015   2016   2017  
Före- Årsan- Före- Årsan- Före- Årsan-
  tag ställda tag ställda tag ställda
Bransch
Jord-, skogsbruk och fiske 9 1 4 4 7 7
Gruvor och mineralutvinningsindustri 2
Tillverkning 71 243 80 360 72 207
Energi och miljö 5 8 70 5 22
Byggnadsverksamhet 405 1 030 440 1 378 511 1705
Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 63 72 53 114 66 101
Parti och provisionshandel utom med motorfordon 152 218 179 263 154 297
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 128 343 158 455 169 581
Transport- och magasineringsföretag 72 324 75 434 75 299
Hotell och restauranger 119 373 123 379 137 308
Informations- och kommunikationsföretag 146 310 114 187 134 149
Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. 44 34 47 77 32 9
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 62 34 44 56 53 59
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 275 383 312 438 268 361
Uthyrningsfirmor, arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag o.d. 49 172 56 341 66 383
Resebyråer och researrangörer samt turistbyråer 11 12 11 18 10 29
Bevaknings-, fastighetsservice och kontorstjänstföretag m.m. 89 209 90 386 106 335
Tjänster 108 367 117 203 146 670
Okänd 261 6 288 11 227 10
Samtliga branscher 2 071 4 131 2 199 5 174 2 238 5 532
Källa: SCB
Senast uppdaterad: 2018-09-24