Företagskonkurser branschvis efter antal anställda 2014-2016. Stockholms län
Bankruptcies by branch                
2014   2015   2016  
Före- Årsan- Före- Årsan- Före- Årsan-
  tag ställda   tag ställda   tag ställda
Bransch
Jord-, skogsbruk och fiske 12 12 9 1 4 4
Gruvor och mineralutvinningsindustri 4 1 2 0 0
Tillverkning 93 325 71 243 80 360
Energi och miljö 4 15 5 8 70
Byggnadsverksamhet 454 1 561 405 1 030 440 1378
Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 73 78 63 72 53 114
Parti och provisionshandel utom med motorfordon 190 328 152 218 179 263
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 149 352 128 343 158 455
Transport- och magasineringsföretag 77 285 72 324 75 434
Hotell och restauranger 126 432 119 373 123 379
Informations- och kommunikationsföretag 120 279 146 310 114 187
Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. 42 27 44 34 47 77
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 76 50 62 34 44 56
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 309 601 275 383 312 438
Uthyrningsfirmor, arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag o.d. 57 237 49 172 56 341
Resebyråer och researrangörer samt turistbyråer 7 11 11 12 11 18
Bevaknings-, fastighetsservice och kontorstjänstföretag m.m. 105 425 89 209 90 386
Tjänster 174 691 108 367 117 203
Okänd 360 261 6 288 11
Samtliga branscher 2 432 5 710   2 071 4 131   2199 5174
Källa:SCB
Senast uppdaterad: 2017-08-31