Skatteunderlag, skatteutjämningsbidrag och avgifter 2017. Stockholms län
Burden of local taxes      
Skatteunderlag1 Skattekraft2 Uppräknat
(beskattningsbar (beskattningsbar skatteunder-
inkomst), inkomst/invånare) lag3, mnkr
mnkr Kronor Index Budget 2017
      Riket=100  
Stockholm 233 636 252 985 125 258 074
Norra kommunerna 169 086 237 596 118 186 772
Danderyd 11 618 358 342 178 12 833
Ekerö 6 993 259 140 128 7 724
Järfälla 15 245 210 485 104 16 840
Lidingö 14 112 304 774 151 15 588
Norrtälje 11 276 192 203 95 12 456
Sigtuna 8 958 200 016 99 9 895
Sollentuna 18 125 258 001 128 20 021
Solna 18 905 248 240 123 20 883
Sundbyberg 10 149 220 110 109 11 211
Täby 19 434 284 620 141 21 467
Upplands-Bro 5 201 201 682 100 5 745
Upplands Väsby 9 050 212 148 105 9 997
Vallentuna 7 380 227 917 113 8 152
Vaxholm 2 946 258 857 128 3 254
Österåker 9 693 230 071 114 10 707
Södra kommunerna 127 643 205 283 102 140 994
Botkyrka 15 654 175 055 87 17 292
Haninge 16 460 196 262 97 18 181
Huddinge 21 945 208 385 103 24 241
Nacka 25 670 261 973 130 28 355
Nykvarn 2 235 219 326 109 2 469
Nynäshamn 5 416 196 931 98 5 982
Salem 3 556 216 516 107 3 928
Södertälje 16 708 179 265 89 18 455
Tyresö 10 462 226 564 112 11 556
Värmdö 9 537 231 993 115 10 534
Stockholms län 530 364 237 678 118 585 840
Hela riket 1 988 700 201 878 100 2 196 718
Källa:SCB/Sweco
Anm. Skatteunderlag och skattekraft uttrycks i skatteredovisningar oftast i skattekronor. (Varje kommunalt beskatt-
ningsbar hundralapp = en skattekrona). För att underlätta förståelsen för dessa båda begrepp uttrycks de här
i miljontals kronor resp kronor.
1 Skatteunderlag är summan av kommunalt beskattningsbara inkomster för fysiska personer. Uppgifterna avser
inkomståret 2015 dvs taxeringsåret 2016. Här redovisas skatteunderlag för beräkning av förskott på 2017 års
kommunala skatteinkomster. 
2 Skattekraft är uppräknat skatteunderlag per invånare.
3 Skatteunderlaget räknas upp, enligt preliminära siffror från Ekonomistyrningsverket (ESV),
med 1,050 för år 2016 och med 1,052 för år 2017.
Senast uppdaterad: 2017-08-04