Skatteunderlag, skatteutjämningsbidrag och avgifter 2018. Stockholms län
Burden of local taxes        
Skatteunderlag1 Skattekraft2 Uppräknat
(beskattningsbar (beskattningsbar skatteunder-
inkomst), inkomst/invånare)   lag3, mnkr
mnkr Kronor Index Budget 2018
      Riket=100  
Stockholm 245 950 262 874 126 266 520
Norra kommunerna 177 987 250 105 120 192 873
Danderyd 12 039 368 682 177 13 045
Ekerö 7 209 263 034 126 7 812
Järfälla 16 211 217 854 104 17 567
Lidingö 14 758 314 991 151 15 993
Norrtälje 11 835 199 178 95 12 825
Sigtuna 9 421 203 587 97 10 209
Sollentuna 18 937 266 638 128 20 521
Solna 20 201 258 565 124 21 891
Sundbyberg 11 182 234 174 112 12 117
Täby 20 216 291 350 140 21 906
Upplands-Bro 5 461 204 120 98 5 918
Upplands Väsby 9 471 215 781 103 10 263
Vallentuna 7 760 236 681 113 8 409
Vaxholm 3 073 264 440 127 3 330
Österåker 10 214 235 921 113 11 068
Södra kommunerna 134 431 216 200 104 145 674
Botkyrka 16 450 181 415 87 17 826
Haninge 17 366 202 659 97 18 819
Huddinge 23 043 214 279 103 24 970
Nacka 27 183 273 582 131 29 456
Nykvarn 2 384 228 712 110 2 583
Nynäshamn 5 709 205 717 99 6 187
Salem 3 755 226 005 108 4 069
Södertälje 17 521 185 153 89 18 987
Tyresö 11 057 234 741 112 11 982
Värmdö 9 962 237 192 114 10 795
Stockholms län 558 368 246 079 118 605 066
Hela riket 2 087 172 208 818 100 2 261 727
Källa: SCB/Sweco
Anm. Skatteunderlag och skattekraft uttrycks i skatteredovisningar oftast i skattekronor. (Varje kommun-
alt beskattningsbar hundralapp =en skattekrona). För att underlätta förståelsen för dessa båda begrepp 
uttrycks de här i miljontals kronor resp kronor.
1 Skatteunderlag är summan av kommunalt beskattningsbara inkomster för fysiska personer. Uppgifterna 
avser inkomståret 2016 dvs taxeringsåret 2017. Här redovisas skatteunderlag för beräkning av förskott på 
2018 års kommunala skatteinkomster. 
2 Skattekraft är uppräknat skatteunderlag per invånare.
3 Skatteunderlaget räknas upp, enligt preliminära siffror från Ekonomistyrningsverket (ESV),
med 1,048 för år 2017 och med 1,034 för år 2018.
Senast uppdaterad: 2018-10-29