Kommunalekonomisk utjämning, bidrag/avgift per invånare 2018
Stockholms län
Financial equalisation for municipalities    
Inkomst- Kostnads- Införandebi- Reglerings- Totalt utfall,
utjämning, utjämning, drag/struktur- post, kr
kr kr bidrag, kr kr
Stockholm -3 969 -486 0 157 -4 298
Norra kommunerna -1 286 1 089 31 157 -10
Danderyd -23639 6180 94 157 -17208
Ekerö -4189 3616 0 157 -416
Järfälla 5038 2368 0 157 7563
Lidingö -13931 4938 95 157 -8741
Norrtälje 8768 -418 0 157 8507
Sigtuna 7645 711 0 157 8513
Sollentuna -4930 3024 95 157 -1654
Solna -2850 -5591 0 157 -8284
Sundbyberg 2032 -2485 0 157 -296
Täby -9190 3168 95 157 -5770
Upplands-Bro 7964 2647 0 157 10768
Upplands Väsby 5097 -412 0 157 4842
Vallentuna 709 1756 0 157 2622
Vaxholm -4217 3174 94 157 -792
Österåker 1060 931 0 157 2148
Södra kommunerna 5 184 2 404 15 157 7 760
Botkyrka 11979 2483 0 157 14619
Haninge 8063 1010 0 157 9230
Huddinge 5606 2337 0 157 8100
Nacka -5799 3516 95 157 -2031
Nykvarn 2644 1584 0 157 4385
Nynäshamn 7020 -324 0 157 6853
Salem 2524 3979 0 157 6660
Södertälje 11297 3271 0 157 14725
Tyresö 656 1952 0 157 2765
Värmdö 1362 2583 0 157 4102
Stockholms län -615 802 14 157 358
Källa: SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-05-04