Kommunernas skatteinkomster och bidrag 2017. Stockholms län
Revenue from municipal taxation    
Skatteinkomster och bidrag, mnkr  
  Skatt Statliga1 Totalt
Stockholm 46 252,1 -4 079,2 42 172,9
Norra kommunerna 34 424,1 -15,0 34 409,1
Danderyd 2 221,6 -566,0 1 655,7
Ekerö 1 482,7 -11,5 1 471,2
Järfälla 3 213,6 575,2 3 788,8
Lidingö 2 898,5 -411,8 2 486,7
Norrtälje 2 447,3 516,1 2 963,4
Sigtuna 1 965,0 400,0 2 365,0
Sollentuna 3 617,0 -118,5 3 498,6
Solna 3 563,3 -661,3 2 902,0
Sundbyberg 2 111,6 -14,5 2 097,1
Täby 3 756,9 -405,7 3 351,2
Upplands-Bro 1 122,0 295,6 1 417,6
Upplands Väsby 1 944,8 215,4 2 160,2
Vallentuna 1 543,9 86,9 1 630,8
Vaxholm 641,9 -9,3 632,5
Österåker 1 893,9 94,4 1 988,3
Södra kommunerna 27 487,6 4 897,5 32 385,1
Botkyrka 3 470,6 1 339,6 4 810,2
Haninge 3 565,1 807,6 4 372,7
Huddinge 4 800,4 887,2 5 687,5
Nacka 5 239,1 -205,2 5 034,0
Nykvarn 494,0 46,5 540,5
Nynäshamn 1 183,3 192,2 1 375,5
Salem 770,2 111,0 881,2
Södertälje 3 704,5 1 411,2 5 115,7
Tyresö 2 246,4 130,5 2 376,8
Värmdö 2 014,1 176,9 2 191,0
Stockholms län 108 163,8 803,3 108 967,1
Källa: SCB/Sweco
1 Inkomst- och kostnadsutjämning, regleringspost samt struktur- och införandebidrag. 
Senast uppdaterad: 2018-05-04