Kommunernas skatteinkomster och bidrag 2017. Stockholms län
Revenue from municipal taxation  
Skatteinkomster och bidrag, mnkr
  Skatt Statliga1 Totalt
Stockholm 46 252.1 -4 079.2 42 172.9
Norra kommunerna 34 424.1 -15.0 34 409.1
Danderyd 2 221.6 -566.0 1 655.7
Ekerö 1 482.7 -11.5 1 471.2
Järfälla 3 213.6 575.2 3 788.8
Lidingö 2 898.5 -411.8 2 486.7
Norrtälje 2 447.3 516.1 2 963.4
Sigtuna 1 965.0 400.0 2 365.0
Sollentuna 3 617.0 -118.5 3 498.6
Solna 3 563.3 -661.3 2 902.0
Sundbyberg 2 111.6 -14.5 2 097.1
Täby 3 756.9 -405.7 3 351.2
Upplands-Bro 1 122.0 295.6 1 417.6
Upplands Väsby 1 944.8 215.4 2 160.2
Vallentuna 1 543.9 86.9 1 630.8
Vaxholm 641.9 -9.3 632.5
Österåker 1 893.9 94.4 1 988.3
Södra kommunerna 27 487.6 4 897.5 32 385.1
Botkyrka 3 470.6 1 339.6 4 810.2
Haninge 3 565.1 807.6 4 372.7
Huddinge 4 800.4 887.2 5 687.5
Nacka 5 239.1 -205.2 5 034.0
Nykvarn 494.0 46.5 540.5
Nynäshamn 1 183.3 192.2 1 375.5
Salem 770.2 111.0 881.2
Södertälje 3 704.5 1 411.2 5 115.7
Tyresö 2 246.4 130.5 2 376.8
Värmdö 2 014.1 176.9 2 191.0
Stockholms län 108 163.8 803.3 108 967.1
Källa:SCB/Sweco
1 Inkomst- och kostnadsutjämning, regleringspost samt struktur- och införandebidrag. 
Senast uppdaterad: 2018-05-04