Anmälda brott 2000-2017
Offences reported      
  2000 2005 2010 2015 1 2016 1 2017 1
Samtliga brott2 325 865 335 992 395 899 472 210 474 472 448 606
Brottsbalken 287 476 294 797 331 779 405 591 413 530 385 175
  därav
  mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång3 53 57 85 100 97 113
  misshandel, grov misshandel 16 546 19 356 24 020 24 411 24 038 22 898
    därav
    misshandel mot barn 0-6 år 213 297 677 1 067 1 105 973
    misshandel mot barn 7-14 år 1 372 1 717 2 216 2 730 2 742 2 821
    misshandel mot kvinnor 6 054 6 407 7 504 8 064 8 025 7 725
  sexualbrott 2 556 3 217 4 516 4 648 5 182 5 932
    därav våldtäkt, försök och fullbordad 680 1 265 1 549 1 528 1 553 1 903
  biltillgrepp 19 680 11 504 6 012 3 935 3 314 3 418
  cykelstölder 11 045 9 073 9 872 13 753 14 458 14 906
  inbrottsstöld 27 095 21 457 23 158 22 158 22 777 24 091
    därav i bostad 3 710 4 284 6 127 7 431 7 377 9 195
  stöld/snatteri ur och från motordrivet fordon 39 148 33 252 17 314 15 498 14 715 14 961
  stöld/snatteri i butik och varuhus 14 799 16 624 19 796 15 082 14 127 13 475
  rån, grovt rån 3 675 3 515 3 036 2 933 2 979 3 011
    därav
    bankrån4 26 32 4 4 9 4
    butiksrån 287 395 297 243 277 244
    personrån 2 667 2 505 2 143 2 054 2 048 2 110
  bedrägeri och annan oredlighet 18 900 17 487 34 361 53 693 59 293 50 534
  skadegörelse 35 867 49 786 63 301 91 894 102 128 85 382
Övriga brott
Rattfylleri, grovt rattfylleri5 (Trafikbrottslagen) 3 299 3 574 4 202 3 203 2 537 2 638
Brott mot narkotikastrafflagen 8 049 13 222 22 210 25 545 21 868 23 353
Källa: BRÅ/Sweco
1 Från och med 2015 har kvalitén på statistiken över anmälda brott indelat på kommun förbättrats. 
Detta beror på att bortfallet av kommunuppgift för brotten har minskat till följd av att statistiken redovisas på regioner 
istället för på län. Vid jämförelser av olika brottsyper i kommunerna mellan 2015 och tidigare år kan därmed
eventuella ökningar helt eller delvis bero på ett minskat bortfall av kommunuppgift. Detta bör beaktas vid
tolkning av statistiken.
2 I samtliga brott ingår förutom brottsbalken, trafikbrotts- och narkotikastrafflagarna även brott mot övriga
specialstraffrättsliga författningar där fängelse ingår i straffskalan. Detta innebär att t ex trafikbrott som
endast har böter i straffskalan inte redovisas i anmälningsstatistiken. Anmälan avser det område där
brottet har begåtts.
3 Det dödliga våldet är överskattat i statistiken över anmälda brott. Många av de händelser som anmäls
som dödligt våld, visar sig efter utredning avse annat än brott - t.ex. självmord, olycka, naturlig död.
4 Från och med 2008 redovisas rån mot ev. postkontor och Svensk Kassaservice som bankrån.
Den postservice som finns i butiker redovisas under butiksrån.
5 Exkl med narkotika.
Senast uppdaterad: 2018-08-23