Anmälda brott 2000 - 2016
Offences reported      
  2000 2005 2010 2014 2015 1 2016 1
Samtliga brott2 325 865 335 992 395 899 437 118 472 210 474 472
Brottsbalken 287 476 294 797 331 779 369 803 405 591 413 530
  därav
  mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång3 53 57 85 106 100 97
  misshandel, grov misshandel 16 546 19 356 24 020 23 352 24 411 24 038
    därav
    misshandel mot barn 0-6 år 213 297 677 1 028 1 067 1 105
    misshandel mot barn 7-14 år 1 372 1 717 2 216 2 516 2 730 2 742
    misshandel mot kvinnor 6 054 6 407 7 504 7 614 8 064 8 025
  sexualbrott 2 556 3 217 4 516 4 865 4 648 5 182
    därav våldtäkt, försök och fullbordad 680 1 265 1 549 1 522 1 528 1 553
  biltillgrepp 19 680 11 504 6 012 4 314 3 935 3 314
  cykelstölder 11 045 9 073 9 872 13 948 13 753 14 458
  inbrottsstöld 27 095 21 457 23 158 21 981 22 158 22 777
    därav i bostad 3 710 4 284 6 127 6 497 7 431 7 377
  stöld/snatteri ur och från motordrivet fordon 39 148 33 252 17 314 14 961 15 498 14 715
  stöld/snatteri i butik och varuhus 14 799 16 624 19 796 15 293 15 082 14 127
  rån, grovt rån 3 675 3 515 3 036 3 136 2 933 2 979
    därav
    bankrån 26 32 4 11 4 9
    postrån4 18 23 . . . .
    butiksrån 287 395 297 241 243 277
    personrån 2 667 2 505 2 143 2 277 2 054 2 048
  bedrägeri och annan oredlighet 18 900 17 487 34 361 46 145 53 693 59 293
  skadegörelse 35 867 49 786 63 301 62 428 91 894 102 128
Övriga brott
Rattfylleri, grovt rattfylleri5 (Trafikbrottslagen) 3 299 3 574 4 202 3 282 3 203 2 537
Brott mot narkotikastrafflagen 8 049 13 222 22 210 26 676 25 545 21 868
Källa: BRÅ/Sweco
1 Från och med 2015 har kvalitén på statistiken över anmälda brott indelat på kommun förbättrats. 
Detta beror på att bortfallet av kommunuppgift för brotten har minskat till följd av att statistiken redovisas på regioner 
istället för på län. Vid jämförelser av olika brottsyper i kommunerna mellan 2015 och tidigare år kan därmed
eventuella ökningar helt eller delvis bero på ett minskat bortfall av kommunuppgift. Detta bör beaktas vid
tolkning av statistiken.
2 I samtliga brott ingår förutom brottsbalken, trafikbrotts- och narkotikastrafflagarna även brott mot övriga
specialstraffrättsliga författningar där fängelse ingår i straffskalan. Detta innebär att t ex trafikbrott som
endast har böter i straffskalan inte redovisas i anmälningsstatistiken. Anmälan avser det område där
brottet har begåtts.
3 Det dödliga våldet är överskattat i statistiken över anmälda brott. Många av de händelser som anmäls
som dödligt våld, visar sig efter utredning avse annat än brott - t.ex. självmord, olycka, naturlig död.
4 Från och med 2008 redovisas rån mot ev. postkontor och Svensk Kassaservice som bankrån.
Den postservice som finns i butiker redovisas under butiksrån.
5 Exkl med narkotika.
Tabellen uppdaterad: 2017-08-23