Folkmängd efter ålder och kön 2017-12-31
Population by age and sex            
Stockholm Göteborg Malmö Stockholms Stor- Stor- Riket
        län Göteborg Malmö  
Folkmängd 949 761 564 039 333 633 2 308 143 1 012 569 719 185 10 120 242
Män 469 497 281 521 165 005 1 153 113 506 728 357 697 5 082 662
Kvinnor 480 264 282 518 168 628 1 155 030 505 841 361 488 5 037 580
Kvinnor per 1 000 män 1 023 1 004 1 022 1 002 998 1 011 991
Åldersfördelning, %
Män
0-  4 6,8% 6,4% 7,4% 6,6% 6,3% 6,8% 6,1%
5-14 11,1% 10,9% 11,6% 12,7% 12,4% 12,6% 12,1%
15-24 10,4% 12,2% 11,0% 11,4% 12,0% 12,1% 11,9%
25-64 58,7% 56,8% 56,5% 55,1% 53,9% 52,9% 51,6%
65-84 11,8% 12,4% 12,0% 13,0% 14,0% 14,1% 16,5%
85- 1,3% 1,4% 1,5% 1,3% 1,5% 1,5% 1,8%
Kvinnor
0-  4 6,2% 6,0% 6,9% 6,2% 6,0% 6,3% 5,8%
5-14 10,4% 10,5% 10,9% 11,9% 11,7% 11,8% 11,5%
15-24 10,1% 12,0% 11,0% 10,7% 11,4% 11,6% 11,0%
25-64 56,9% 54,6% 54,3% 53,7% 52,6% 51,6% 50,3%
65-84 13,5% 14,1% 13,9% 14,8% 15,5% 15,8% 18,0%
85- 2,9% 2,8% 3,0% 2,6% 2,9% 2,9% 3,4%
Samtliga
0-  4 6,5% 6,2% 7,2% 6,4% 6,2% 6,5% 5,9%
5-14 10,7% 10,7% 11,2% 12,3% 12,0% 12,2% 11,8%
15-24 10,2% 12,1% 11,0% 11,0% 11,7% 11,8% 11,5%
25-64 57,8% 55,7% 55,4% 54,4% 53,2% 52,2% 51,0%
65-84 12,7% 13,3% 13,0% 13,9% 14,7% 15,0% 17,2%
85- 2,1% 2,1% 2,3% 2,0% 2,2% 2,2% 2,6%
Källa: SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-07-05