Folkmängd (%) efter ålder 2016-12-31
Population by age            
Stockholm Göteborg Malmö Stockholms Stor- Stor- Riket
        län Göteborg Malmö  
Ålder
  0-  4 6.6 6.3 7.3 6.5 6.2 6.6 6.0
  5-  9 5.8 5.6 6.1 6.4 6.2 6.4 6.0
10-14 4.8 4.9 4.8 5.8 5.7 5.6 5.6
15-19 4.4 4.8 4.5 5.1 5.2 5.0 5.3
20-24 6.0 7.6 6.7 6.0 6.7 6.9 6.4
25-29 9.5 10.0 9.8 7.8 8.0 7.9 7.1
30-34 9.4 8.8 9.2 7.6 7.3 7.3 6.4
35-39 8.1 7.3 7.9 7.3 6.8 7.0 6.2
40-44 7.2 6.6 6.7 7.3 6.9 6.9 6.5
45-49 6.4 6.2 5.9 6.9 6.7 6.5 6.6
50-54 6.5 6.2 5.9 6.8 6.6 6.3 6.7
55-59 5.6 5.4 5.2 5.6 5.6 5.3 5.8
60-64 5.1 5.0 4.8 4.9 5.2 5.0 5.6
65-69 4.5 4.7 4.4 4.7 5.0 5.0 5.7
70-74 4.0 4.0 3.8 4.5 4.6 4.7 5.4
75-79 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.6
80- 3.8 4.0 4.4 3.8 4.3 4.4 5.1
Totalt 100 100 100 100 100 100 100
Män 49.3 49.8 49.4 49.9 50.0 49.7 50.2
Kvinnor 50.7 50.2 50.6 50.1 50.0 50.3 49.8
Källa: SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2017-07-27