Folkmängd (%) efter ålder 2017-12-31
Population by age            
Stockholm Göteborg Malmö Stockholms Stor- Stor- Riket
        län Göteborg Malmö  
Ålder
  0-  4 6,5 6,2 7,2 6,4 6,2 6,5 5,9
  5-  9 5,8 5,7 6,2 6,4 6,3 6,5 6,0
10-14 5,0 5,0 5,0 5,9 5,8 5,8 5,7
15-19 4,5 4,8 4,5 5,3 5,3 5,2 5,4
20-24 5,8 7,3 6,5 5,8 6,4 6,7 6,1
25-29 9,5 10,1 9,8 7,9 8,1 7,9 7,3
30-34 9,4 8,9 9,2 7,7 7,4 7,4 6,5
35-39 8,1 7,3 8,0 7,3 6,8 7,1 6,2
40-44 7,1 6,6 6,7 7,2 6,8 6,8 6,3
45-49 6,5 6,1 5,9 6,9 6,6 6,4 6,5
50-54 6,5 6,3 5,9 6,8 6,7 6,4 6,8
55-59 5,6 5,4 5,2 5,6 5,6 5,3 5,8
60-64 5,1 5,0 4,8 4,9 5,2 4,9 5,6
65-69 4,4 4,5 4,4 4,5 4,8 4,8 5,5
70-74 4,1 4,1 3,9 4,6 4,7 4,7 5,5
75-79 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,7
80- 3,7 3,9 4,3 3,8 4,3 4,4 5,1
Totalt 100 100 100 100 100 100 100
Män 49,4 49,9 49,5 50,0 50,0 49,7 50,2
Kvinnor 50,6 50,1 50,5 50,0 50,0 50,3 49,8
Källa: SCB/Sweco
Senast uppdaterad: 2018-08-22