Nybyggda bostäder efter storlek 2016. Storstadsjämförelser
Dwellings completed by size          
Stockholm Göteborg Malmö Stockholms Stor- Stor- Riket
        län Göteborg Malmö  
Lägenheter 4 026 2 404 1 419 13 923 4 251 3 170 42 441
Rumsenheter 13 114 8 773 5 290 54 237 17 823 12 460 168 877
Lägenhetsstorlek, %
Utan kök 11.0 1.0 9.9 5.0 1.2 8.6 6.8
1 rk 19.8 20.7 9.0 14.4 13.1 9.6 12.6
2 rk 27.9 33.3 25.9 29.0 26.3 24.7 24.8
3 rk 22.1 19.9 27.2 19.9 20.8 23.5 22.2
4 rk 13.6 9.3 15.1 15.0 12.7 16.6 14.0
5+ rk 5.6 15.8 12.9 16.7 25.9 17.0 19.6
Källa:SCB/Sweco
Senast uppdaterad 2017-07-05