Nybyggda bostäder efter storlek 2017 Storstadsjämförelser
Dwellings completed by size          
Stockholm Göteborg Malmö Stockholms Stor- Stor- Riket
        län Göteborg Malmö  
Lägenheter 5 162 2 032 2 316 15 317 4 514 4 338 48 227
Rumsenheter 18 588 7 948 8 423 59 749 18 667 16 712 192 857
Lägenhetsstorlek, %
Utan kök 0,0 0,0 3,1 4,8 2,9 3,8 5,3
1 rk 20,8 8,6 8,6 15,8 9,6 8,6 12,0
2 rk 32,8 39,0 40,9 28,7 30,1 33,2 27,4
3 rk 23,6 23,0 28,7 20,8 22,1 28,4 22,4
4 rk 14,9 12,8 11,2 13,3 11,9 13,7 14,2
5+ rk 7,9 16,6 7,4 16,6 23,3 12,3 18,7
Källa:SCB/Sweco
Senast uppdaterad 2018-11-09