SCBs arbetskraftsundersökningar.
Befolkning i åldrarna 15-74 år efter sysselsättningsstatus 2015.
Population by employment status          
Stockholm Göteborg Malmö Stockholms Västra Skåne Riket
län Götalands län
          län    
Män
Arbetskraftstal1 80.4 76.7 77.4 78.5 74.9 73.4 74.4
Frånvarotal2 13.4 11.9 12.6 13.2 12.5 12.7 12.9
Arbetslöshetstal3 6.2 8.1 12.2 6.2 7.4 9.5 7.3
I arbetskraften,
1 000-tal 284.2 164.0 90.4 655.5 472.4 356.5 2 763.8
Sysselsatta  266.4 150.7 79.3 614.8 437.3 322.5 2 561.8
I arbete 230.7 132.8 69.3 533.5 382.5 281.7 2 232.2
Frånvarande 35.7 17.9 10.0 81.3 54.8 40.8 329.6
Arbetslösa 17.7 13.3 11.0 40.7 35.1 33.9 202.0
Ej i arbetskraften,
1 000-tal 69.4 49.8 26.4 179.8 158.6 129.1 951.0
Kvinnor
Arbetskraftstal1 77.1 73.4 69.5 73.9 70.2 68.5 69.6
Frånvarotal2 18.2 19.5 15.3 17.9 18.6 17.0 17.6
Arbetslöshetstal3 5.9 7.3 9.2 6.6 5.9 7.2 6.5
I arbetskraften,
1 000-tal 276.5 153.2 87.9 624.4 419.9 329.2 2 512.8
Sysselsatta  260.1 142.0 79.8 583.0 395.0 305.5 2 348.3
I arbete 212.7 114.3 67.6 478.7 321.4 253.7 1 934.8
Frånvarande 47.4 27.7 12.2 104.3 73.6 51.8 413.5
Arbetslösa 16.4 11.2 8.1 41.4 24.9 23.7 164.5
Ej i arbetskraften,
1 000-tal 82.2 55.5 38.6 220.4 178.5 151.1 1 095.3
Samtliga
Arbetskraftstal1 78.7 75.1 73.3 76.2 72.6 71.0 72.1
Frånvarotal2 15.8 15.6 14.1 15.5 15.4 14.7 15.1
Arbetslöshetstal3 6.1 7.7 10.7 6.4 6.7 8.4 6.9
I arbetskraften,
1 000-tal 560.6 317.2 178.3 1 280.0 892.3 685.6 5 276.6
Sysselsatta  526.5 292.7 159.2 1 197.9 832.3 628.0 4 910.1
I arbete 443.4 247.1 136.8 1 012.2 703.9 535.4 4 166.9
Frånvarande 83.1 45.6 22.4 185.7 128.4 92.6 743.2
Arbetslösa 34.1 24.5 19.1 82.1 60.0 57.6 366.5
Ej i arbetskraften,
1 000-tal 151.6 105.4 65.0 400.2 337.1 280.1 2 046.3
Källa: SCB/Sweco
1 Arbetskraft i % av befolkningen.
2 Frånvarande i % av antalet sysselsatta (i arbete + frånvarande).
3 Arbetslösa i % av arbetskraften.
Senast uppdaterad: 2017-07-28