SCBs arbetskraftsundersökningar.
Befolkning i åldrarna 15-74 år efter sysselsättningsstatus 2017.
Population by employment status          
Stockholm Göteborg Malmö Stockholms Västra Skåne Riket
län Götalands län
          län    
Män
Arbetskraftstal1 80,6 77,5 78,0 79,3 75,7 74,0 75,1
Frånvarotal2 13,3 12,5 14,6 13,2 12,7 13,2 13,1
Arbetslöshetstal3 5,8 7,2 12,5 6,1 6,2 9,6 6,9
I arbetskraften,
1 000-tal 289,4 164,4 94,6 672,2 482,5 367,3 2 824,3
Sysselsatta  272,5 152,6 82,8 630,9 452,4 332,1 2 629,1
I arbete 236,3 133,6 70,7 547,7 394,9 288,3 2 284,8
Frånvarande 36,2 19,0 12,1 83,2 57,5 43,8 344,3
Arbetslösa 16,9 11,8 11,8 41,3 30,0 35,2 195,2
Ej i arbetskraften,
1 000-tal 69,8 47,6 26,7 175,6 154,7 128,8 936,7
Kvinnor
Arbetskraftstal1 77,0 73,4 69,0 74,3 70,8 69,1 70,2
Frånvarotal2 17,8 19,4 16,2 17,9 18,9 16,4 17,5
Arbetslöshetstal3 6,3 6,8 9,8 6,5 5,9 7,4 6,4
I arbetskraften,
1 000-tal 279,4 158,9 86,9 638,2 428,2 333,3 2 556,0
Sysselsatta  261,9 148,2 78,3 597,1 403,1 308,5 2 392,7
I arbete 215,3 119,5 65,6 490,0 327,0 257,9 1 974,8
Frånvarande 46,6 28,7 12,7 107,1 76,1 50,6 417,9
Arbetslösa 17,5 10,8 8,5 41,2 25,2 24,8 163,3
Ej i arbetskraften,
1 000-tal 83,5 57,5 39,0 220,3 176,8 148,7 1 086,0
Samtliga
Arbetskraftstal1 78,8 75,5 73,4 76,8 73,3 71,6 72,7
Frånvarotal2 15,5 15,9 15,4 15,5 15,6 14,7 15,2
Arbetslöshetstal3 6,1 7,0 11,2 6,3 6,1 8,6 6,7
I arbetskraften,
1 000-tal 568,7 323,4 181,5 1 310,4 910,7 700,5 5 380,3
Sysselsatta  534,3 300,8 161,2 1 227,9 855,5 640,6 5 021,8
I arbete 451,6 253,1 136,3 1 037,7 721,9 546,3 4 259,6
Frånvarande 82,7 47,7 24,9 190,2 133,6 94,3 762,2
Arbetslösa 34,4 22,6 20,3 82,5 55,2 60,0 358,5
Ej i arbetskraften,
1 000-tal 153,3 105,2 65,7 395,8 331,5 277,6 2 022,8
Källa: SCB/Sweco
1 Arbetskraft i % av befolkningen.
2 Frånvarande i % av antalet sysselsatta (i arbete + frånvarande).
3 Arbetslösa i % av arbetskraften.
Senast uppdaterad: 2018-05-25