Förvärvsintensiteter1 (%) efter ålder och kön 2015
Employment ratio
Stockholm Göteborg Malmö Hela riket
Män Kvinnor Samt- Män Kvinnor Samt- Män Kvinnor Samt- Män Kvinnor Samt-
      liga     liga     liga     liga
Ålder
16-19 15.1 19.7 17.3 16.4 19.2 17.7 11.0 13.4 12.2 17.1 21.7 19.3
20-24 58.7 62.8 60.8 56.2 57.5 56.8 51.1 52.0 51.6 60.6 60.9 60.8
25-34 80.8 78.3 79.5 76.5 72.9 74.7 68.0 64.5 66.2 77.4 73.8 75.7
35-44 86.1 83.6 84.9 83.1 79.6 81.4 68.7 70.2 69.4 85.6 83.1 84.3
45-54 83.5 83.7 83.6 80.5 80.7 80.6 69.7 72.8 71.2 85.5 84.2 84.9
55-64 73.3 74.4 73.8 71.8 71.2 71.5 63.8 64.2 64.0 76.6 73.8 75.2
16-64 75.9 75.4 75.7 72.1 70.5 71.3 62.8 63.0 62.9 74.6 73.0 73.9
20-64 79.3 78.4 78.8 75.6 73.6 74.6 66.9 65.8 65.9 79.0 76.8 77.9
Källa: SCB/Sweco
1 Andel förvärvsarbetande (%) av befolkningen i resp åldersgrupp.
Senast uppdaterad: 2017-08-09