Förvärvsintensiteter1 (%) efter ålder och kön 2016
Employment ratio
Stockholm Göteborg Malmö Hela riket
Män Kvinnor Samt- Män Kvinnor Samt- Män Kvinnor Samt- Män Kvinnor Samt-
      liga     liga     liga     liga
Ålder
16-19 16,4 21,7 19,0 19,4 21,6 20,4 13,4 17,2 15,3 20,1 25,0 22,4
20-24 60,1 64,9 62,5 58,1 62,0 60,1 53,5 55,5 54,5 62,6 64,3 63,4
25-34 80,6 79,0 79,8 77,4 74,1 75,8 68,7 65,9 67,2 77,7 74,6 76,2
35-44 86,0 83,9 85,0 83,8 80,3 82,1 69,3 70,6 69,9 85,5 83,2 84,3
45-54 84,1 84,2 84,2 81,6 81,6 81,6 70,0 73,4 71,6 85,9 84,7 85,3
55-64 74,0 75,4 74,7 72,7 72,6 72,7 63,8 65,1 64,4 77,3 74,8 76,0
16-64 76,3 76,3 76,3 73,3 72,2 72,7 63,7 64,3 64,0 75,3 74,2 74,8
20-64 79,7 79,2 79,4 76,7 75,2 75,9 66,8 67,0 66,9 79,5 77,7 78,6
Källa: SCB/Sweco
1 Andel förvärvsarbetande (%) av befolkningen i resp åldersgrupp.
Senast uppdaterad: 2018-10-03