Förvärvsarbetande dagbefolkning (1- tim) efter näringsgren och kön 2015
Economically active population by industry
Stockholm Göteborg Malmö Hela riket
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
kvin- kvin- kvin- kvin-
nor, nor, nor, nor,
    %   %   %   %
Näringsgren (SNI 2007)
Jord-, skogsbruk och fiske 931 46.4 605 31.1 265 36.6 99 312 24.4
Tillverkning och utvinning 27 900 30.8 43 059 25.3 10 601 29.1 560 475 23.7
Energi och miljö 3 475 25.3 3 182 27.5 2 072 29.7 49 311 23.7
Byggverksamhet 28 626 11.8 15 853 11.5 10 300 11.9 333 079 8.8
Handel 80 479 49.4 38 789 44.7 24 274 44.4 572 862 45.1
Transport 24 503 22.8 18 710 27.8 9 215 22.9 224 663 21.5
Hotell och restaurang 33 679 45.8 14 183 51.9 6 838 47.6 164 006 52.0
Information och kommunikation 71 900 32.3 18 340 26.5 10 032 27.1 178 994 29.4
Finans- och försäkringsverksamhet 41 574 47.7 6 017 53.8 3 520 46.1 92 600 51.1
Fastighetsverksamhet 11 977 43.8 6 317 43.1 3 532 40.3 76 821 38.6
Företagstjänster 132 087 46.3 54 947 41.0 26 539 43.1 553 322 43.3
Utbildning 54 164 68.6 31 341 69.7 17 293 72.7 498 757 74.1
Vård och omsorg 63 362 75.9 46 875 79.2 24 632 77.8 786 549 80.6
Personliga och kulturella tjänster 41 990 58.0 14 849 56.6 8 528 54.6 209 780 57.9
Offentlig förvaltning 42 073 56.7 17 436 60.7 10 871 59.5 271 747 57.1
Ej specificerad verksamhet 2 571 55.2 2 993 60.9 1 706 58.8 53 067 59.0
Samtliga 661 291 48.2 333 496 47.0 170 218 48.3 4 725 345 48.1
Källa: SCB/Sweco
Anm. Från och med 2008 används ny branschindelning (SNI 2007).
Senast uppdaterad: 2017-08-09