Förvärvsarbetande dagbefolkning (1- tim) efter näringsgren och kön 2016
Economically active population by industry
Stockholm Göteborg Malmö Hela riket
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
kvin- kvin- kvin- kvin-
nor, nor, nor, nor,
    %   %   %   %
Näringsgren (SNI 2007)
Jord-, skogsbruk och fiske 860 45,9 551 29,2 242 33,5 94 772 23,7
Tillverkning och utvinning 18 216 34,5 42 546 26,2 11 111 30,5 548 773 23,8
Energi och miljö 3 595 25,0 3 188 28,9 2 084 30,0 49 614 24,1
Byggverksamhet 29 667 12,2 16 953 12,0 10 636 12,0 343 661 9,0
Handel 82 283 50,1 38 938 45,0 24 516 44,1 581 684 45,2
Transport 24 514 22,8 18 881 27,2 9 130 23,3 226 315 21,4
Hotell och restaurang 34 545 45,5 14 605 51,3 6 824 48,0 167 643 51,7
Information och kommunikation 81 084 31,0 20 639 25,6 10 862 27,5 197 455 28,9
Finans- och försäkringsverksamhet 42 163 47,1 6 245 53,3 3 792 46,6 93 534 50,7
Fastighetsverksamhet 12 350 43,6 6 526 44,0 3 673 41,1 78 662 38,8
Företagstjänster 136 856 46,6 57 578 40,9 28 129 43,1 568 463 43,4
Utbildning 43 649 56,6 18 487 61,2 11 527 60,4 282 302 57,5
Vård och omsorg 55 863 68,6 32 468 69,6 17 966 72,6 521 063 73,8
Personliga och kulturella tjänster 64 701 75,4 48 545 78,8 25 549 76,9 812 045 79,8
Offentlig förvaltning 42 682 58,1 15 078 57,5 8 588 54,3 212 266 57,8
Ej specificerad verksamhet 2 511 58,1 3 146 63,2 1 401 60,4 50 073 59,9
Samtliga 675 539 48,2 344 374 47,1 176 030 48,4 4 828 325 48,1
Källa: SCB/Sweco
Anm. Från och med 2008 används ny branschindelning (SNI 2007).
Senast uppdaterad: 2018-09-24