Medelinkomster1 (kr) 2016. Storstadsjämförelser
Personal mean income      
  Stockholm Göteborg Malmö Riket
Samtliga 338 600 284 400 241 800 281 700
16-19 år 22 600 24 300 18 000 24 800
20-64 år 364 500 306 600 258 800 314 300
Män 405 600 340 200 280 600 348 900
Kvinnor 323 300 272 400 236 800 278 400
65- år 301 200 258 600 226 000 242 400
Källa: SCB/Sweco
1 Sammanräknad förvärvsinkomst. Medelvärden beräknade för samtliga (inkl 0-inkomsttagare)
boende i Sverige den 31/12 2016.
Senast uppdaterad: 2018-07-04