Kommunala skattesatser 2018. Storstadsjämförelser
Local taxes              
Stockholm Göteborg Malmö Stockholms Stor- Stor- Riket
        län Göteborg Malmö  
Kommunal skattesats1, % 29,98 32,60 31,93 30,55 32,50 31,34 32,12
Kommunen 17,90 21,12 21,24 18,47 21,08 20,65 20,74
Landstinget 12,08 11,48 10,69 12,08 11,42 10,69 11,39
Källa: SCB/Sweco
Anm. Den kommunala utdebiteringen för regionerna är ett vägt medeltal av utdebiteringarna till i regionerna 
ingående kommuner. Inga avgifter till religiösa samfund ingår.
1 Utdebitering, kronor per skattekrona. (Varje kommunalt beskattningsbar hundralapp = en skattekrona.)
Senast uppdaterad: 2018-07-02