Kommunfullmäktigevalet 2018. Storstadsjämförelser
Communal Council election      
  Stockholm  Göteborg  Malmö 
Valdeltagande, % 83,5 81,1 78,6
Godkända valsedlar
Partifördelning, antal
Moderaterna 21,0 14,5 20,7
Centerpartiet 7,9 4,0 4,2
Liberalerna 10,1 7,2 6,0
Kristdemokraterna 5,1 3,3 2,3
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22,3 20,5 31,1
Vänsterpartiet 13,0 12,6 11,1
Miljöpartiet de gröna 8,3 6,9 5,4
Sverigedemokraterna 8,0 8,3 16,3
Feministiskt initiativ 3,3 2,3 1,9
Vägvalet 1,9
Demokraterna 17,0
Övriga  1,1 1,6 1,1
Antal valda
Partifördelning
Moderaterna 22 12 13
Centerpartiet 8 3 3
Liberalerna 10 6 4
Kristdemokraterna 5 3
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 17 20
Vänsterpartiet 13 11 7
Miljöpartiet de gröna 9 6 3
Sverigedemokraterna 8 7 11
Feministiskt initiativ 3 2
Demokraterna 14
Samtliga valda 101 81 61
Män 51 40 36
Kvinnor 50 41 25
Källa:Valmyndigheten, Sweco