Folkmängd (20– år) efter civilstånd 1 jan 2018. Män
Population by marital status. Men      
         20– år            Ogifta              Gifta       Änklingar            Skilda
Danmark 2 165 570 795 871 1 075 007 70 030 224 691
Köpenhamnsregionen 746 388 300 817 347 906 20 169 77 505
Köpenhamn 234 361 137 228 71 324 3 366 22 445
Finland 2 102 063 802 592 998 128 245 602 55 741
Helsingforsregionen 543 578 224 092 245 695 63 562 10 229
Helsingfors 241 644 114 560 94 073 28 458 4 553
Island 1 125 807 45 778 68 605 2 912 7 833
Reykjaviksregionen 79 901 . . . . . . . .
Reykjavik 46 473 . . . . . . . .
Norge1 1 922 953 761 598 908 951 49 144 203 260
Osloregionen 455 102 190 525 206 142 9 416 49 019
Oslo 245 899 118 734 97 125 4 365 25 675
Sverige 3 831 110 1 638 125 1 672 346 99 654 420 985
Stockholmsregionen 852 310 376 188 362 396 15 907 97 819
Stockholm 358 293 180 311 131 630 5 705 40 647
Göteborgsregionen 378 138 163 679 164 458 8 457 41 544
Göteborg 215 496 104 904 81 777 4 109 24 706
Malmöregionen 265 116 109 905 119 795 6 095 29 321
Malmö 124 063 55 645 50 591 2 515 15 312
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2017.
Uppdaterad 2018-11-15