Folkmängd (20– år) efter civilstånd 1 jan 2016. Män
Population by marital status. Men      
         20– år            Ogifta              Gifta       Änklingar            Skilda
Danmark 2 165 570 795 871 1 075 007 70 030 224 691
Köpenhamnsregionen 746 388 300 817 347 906 20 169 77 505
Köpenhamn 234 361 137 228 71 324 3 366 22 445
Finland 2 089 391 790 101 1 001 538 242 318 55 434
Helsingforsregionen 534 928 218 094 244 152 62 599 10 083
Helsingfors 238 544 112 240 93 487 28 339 4 478
Island1 99 623 37 924 51 959 2 637 7 103
Reykjaviksregionen . . . . . . .. . .
Reykjavik . . . . . . .. . .
Norge2 1 922 953 761 598 908 951 49 144 203 260
Osloregionen 455 102 190 525 206 142 9 416 49 019
Oslo 245 899 118 734 97 125 4 365 25 675
Sverige 3 777 069 1 608 822 1 651 365 99 751 417 131
Stockholmsregionen 836 893 368 369 355 857 15 956 96 711
Stockholm 353 644 177 869 129 596 5 746 40 433
Göteborgsregionen 372 268 160 569 162 126 8 540 41 033
Göteborg 212 161 103 170 80 427 4 156 24 408
Malmöregionen 261 213 107 936 118 121 6 096 29 060
Malmö 121 992 54 515 49 714 2 519 15 244
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2011.
2 Data för riket och dess delområden avser 2014.
Uppdaterad 2016-11-28