Folkmängd (20– år) efter civilstånd 1 jan 2017. Kvinnor
Population by marital status. Women      
           20– år            Ogifta              Gifta       Änkor Skilda
Danmark1 2 230 443 646 314 1 067 533 224 657 292 173
Köpenhamnsregionen 793 840 268 685 345 673 68 289 111 265
Köpenhamn 243 332 130 364 69 557 12 671 30 754
Finland 2 208 392 658 753 1 000 008 322 578 227 053
Helsingforsregionen 591 738 211 560 247 144 92 078 40 956
Helsingfors 276 502 120 049 94 810 42 824 18 819
Island 123 783 38 518 69 013 8 451 10 640
Reykjaviksregionen 80 727 .. .. .. ..
Reykjavik 46 806 .. .. .. ..
Norge2 1 929 453 610 104 875 340 189 435 254 574
Osloregionen 464 272 168 071 195 596 35 026 65 579
Oslo 250 967 108 403 90 505 17 123 34 936
Sverige 3 873 437 1 638 125 1 672 346 99 654 420 985
Stockholmsregionen 874 771 325 313 356 533 57 548 135 377
Stockholm 375 406 164 700 129 286 22 149 59 271
Göteborgsregionen 386 237 138 600 163 448 28 045 56 144
Göteborg 220 890 90 597 80 976 14 651 34 666
Malmöregionen 274 765 94 240 118 487 21 483 40 555
Malmö 129 952 48 814 49 672 9 731 21 735
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2016.
2 Data för riket och dess delområden avser 2014.
Uppdaterad 2017-11-15