Folkmängd (20– år) efter civilstånd 1 jan 2018. Kvinnor
Population by marital status. Women      
           20– år            Ogifta              Gifta       Änkor Skilda
Danmark 2 268 067 677 054 1 066 375 220 754 303 884
Köpenhamnsregionen 810 358 280 615 348 369 66 961 114 413
Köpenhamn 252 525 137 335 71 752 11 982 31 456
Finland 2 214 767 667 039 996 343 225 276 326 109
Helsingforsregionen 599 223 215 602 249 246 41 070 93 305
Helsingfors 279 427 121 603 95 962 18 700 43 162
Island 1 123 783 38 518 69 013 8 451 10 640
Reykjaviksregionen 80 727 . . . . . . . .
Reykjavik 46 806 . . . . . . . .
Norge 1 1 995 180 1 275 954 884 392 181 918 233 557
Osloregionen 488 689 331 618 202 020 33 826 59 134
Oslo 263 851 188 687 93 302 16 102 31 000
Sverige 3 907 415 1 347 525 1 670 712 335 960 553 218
Stockholmsregionen 886 951 330 853 362 118 56 989 136 991
Stockholm 379 979 167 085 131 182 21 742 59 970
Göteborgsregionen 390 732 140 805 165 498 27 783 56 646
Göteborg 222 909 91 661 82 004 14 357 34 887
Malmöregionen 278 253 96 039 119 734 21 219 41 261
Malmö 131 334 49 711 50 045 9 507 22 071
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2017.
Uppdaterad 2018-11-15