Folkmängd (20– år) efter civilstånd 1 jan 2016. Kvinnor
Population by marital status. Women      
           20– år            Ogifta              Gifta       Änkor Skilda
Danmark 2 230 443 646 314 1 067 533 224 657 292 173
Köpenhamnsregionen 793 840 268 685 345 673 68 289 111 265
Köpenhamn 243 332 130 364 69 557 12 671 30 754
Finland 2 200 723 649 410 1 003 724 318 483 229 106
Helsingforsregionen 584 552 207 256 245 634 90 747 40 915
Helsingfors 274 152 118 375 94 237 42 540 19 000
Island1 99 786 29 879 51 966 8 458 9 483
Reykjaviksregionen . . . . . . .. . .
Reykjavik . . . . . . .. . .
Norge2 1 929 453 610 104 875 340 189 435 254 574
Osloregionen 464 272 168 071 195 596 35 026 65 579
Oslo 250 967 108 403 90 505 17 123 34 936
Sverige 3 834 333 1 309 905 1 638 752 345 006 540 670
Stockholmsregionen 862 592 319 352 351 259 58 249 133 732
Stockholm 371 356 162 238 127 670 22 753 58 695
Göteborgsregionen 381 654 136 340 161 594 28 316 55 404
Göteborg 218 401 89 228 80 000 14 916 34 257
Malmöregionen 271 273 92 357 117 142 21 704 40 070
Malmö 128 224 47 748 49 011 9 920 21 545
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2011.
2 Data för riket och dess delområden avser 2014.
Uppdaterad 2016-11-28