Utländska medborgare 1 jan 2016
Foreign citizens              
 Norden        EU-  Övriga     Nord-            Asien    Övriga         Samt-
    länder1 Europa amerika   länder liga
Danmark 42 577 171 725 70 581 10 741 120 155 47 368 463 147
Köpenhamnsregionen 24 402 75 460 34 789 7 280 57 761 21 526 221 218
Köpenhamn 12 140 33 951 9 883 3 946 22 614 10 683 93 217
Finland 9 841 85 304 41 946 3 696 60 221 28 757 229 765
Helsingforsregionen 3 003 48 560 16 393 2 124 30 640 16 242 116 962
Helsingfors 1 713 22 206 7 983 1 388 15 068 9 249 57 607
Island2 . . . . . . . . . . . . 24 294
Reykjaviksregionen . . . . . . . . . . . . . .
Reykjavik . . . . . . . . . . . . . .
Norge2 84 184 252 942 28 640 11 174 75 021 60 193 512 154
Osloregionen 36 592 73 526 9 543 3 951 27 422 15 394 166 428
Oslo 23 015 41 962 6 362 2 453 17 913 10 304 102 009
Sverige 133 719 209 295 49 722 14 554 221 419 154 124 782 833
Stockholmsregionen 35 822 81 452 15 282 6 040 61 517 36 027 236 140
Stockholm 13 609 33 365 5 811 3 337 23 816 16 580 96 518
Göteborgsregionen 12 128 21 096 5 425 1 658 19 432 13 774 73 513
Göteborg 7 611 15 044 4 504 1 243 15 311 11 855 55 568
Malmöregionen 19 207 20 119 5 304 1 490 15 500 8 745 70 365
Malmö 12 957 11 108 3 621 747 10 056 6 556 45 045
Källa:Nordstat/Sweco
1 Exkl Norden. 
2 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2015. 
Uppdaterad 2016-12-01