Bostadsstruktur 1 jan 2017
Dwelling structure              
Bostäder Småhus Fler- Fördelning, % i flerbostadshus Bostadstyp
totalt bostads-          okänd
hus 1–2 rum 3 rum       4– rum
               
Danmark1 2 760 463 1 621 856 1 121 994 49 32 19 0
Köpenhamnsregionen 937 109 355 692 577 069 46 33 21 0
Köpenhamn 302 056 22 870 278 008 49 31 20 . .
Finland2 2 934 440 1 552 154 1 325 820 69 23 0 1
Helsingforsregionen  732 847 230 229 494 605 65 24 0 0
Helsingfors  350 314 46 137 299 895 66 22 1 0
Island2 136 423 53 288 81 774 . . . . . . . .
Reykjaviksregionen 85 102 21 869 63 233 . . . . . . . .
Reykjavik 51 793 9 777 41 463 . . . . . . . .
Norge3 2 449 210 1 688 703 679 032 39 37 24 81 475
Osloregionen 564 507 250 208 302 427 43 34 23 11 872
Oslo 322 122 73 225 243 800 45 33 22 5 097
Sverige 4 556 715 2 053 665 2 424 113 . . . . . . . .
Stockholmsregionen 1 002 174 273 701 711 846 . . . . . . . .
Stockholm 454 292 44 864 398 885 . . . . . . . .
Göteborgsregionen 440 159 170 671 263 731 . . . . . . . .
Göteborg 259 606 53 003 203 196 . . . . . . . .
Malmöregionen 310 666 117 678 187 790 . . . . . . . .
Malmö 153 129 26 967 123 068 . . . . . . . .
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2015.
2 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2016.
3 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2013.
Uppdaterad 2017-11-15