Bostadsstruktur 1 jan 2016
Dwelling structure              
Bostäder Småhus Fler- Fördelning, % i flerbostadshus Bostadstyp
totalt bostads-          okänd
      hus 1–2 rum 3 rum       4– rum  
Danmark1 2 760 463 1 621 856 1 121 994 49 32 19 0
Köpenhamnsregionen 937 109 355 692 577 069 46 33 21 0
Köpenhamn 302 056 22 870 278 008 49 31 20 . .
Finland 2 934 440 1 552 154 1 325 820 69 23 8 1
Helsingforsregionen  732 847 230 229 494 605 65 24 11 0
Helsingfors  350 314 46 137 299 895 66 22 11 0
Island . . . . . . . . . . . . . .
Reykjaviksregionen . . . . . . . . . . . . . .
Reykjavik . . . . . . . . . . . . . .
Norge2 2 449 210 1 688 703 679 032 39 37 24 81 475
Osloregionen 564 507 250 208 302 427 43 34 23 11 872
Oslo 322 122 73 225 243 800 45 33 22 5 097
Sverige 4 485 567 2 018 064 2 388 571 . . . . . . . .
Stockholmsregionen 981 078 267 097 698 141 . . . . . . . .
Stockholm 446 048 44 429 391 624 . . . . . . . .
Göteborgsregionen 434 664 168 289 260 614 . . . . . . . .
Göteborg 257 504 52 568 201 570 . . . . . . . .
Malmöregionen 305 572 115 418 185 023 . . . . . . . .
Malmö 150 957 26 695 121 208 . . . . . . . .
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2015.
2 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2013.
Uppdaterad 2016-12-01