Bostadsstruktur 1 jan 2018
Dwelling structure              
Bostäder Småhus Fler- Fördelning, % i flerbostadshus Bostadstyp
totalt bostads-          okänd
hus 1–2 rum 3 rum       4– rum
               
Danmark2 3 013 586 1 628 478 1 089 681 47 33 19 0
Köpenhamnsregionen 992 741 357 848 561 988 44 34 22 0
Köpenhamn 309 719 23 259 272 250 47 32 21 0
Finland1 2 968 200 1 559 837 1 352 258 69 23 8 0
Helsingforsregionen  749 093 234 153 506 949 65 24 11 0
Helsingfors  356 975 47 595 305 053 66 22 12 0
Island2 136 423 53 288 81 774 . . . . . . . .
Reykjaviksregionen 85 102 21 869 63 233 . . . . . . . .
Reykjavik 51 793 9 777 41 463 . . . . . . . .
Norge3 2 466 363 1 695 228 771 135 29 43 18 10
Osloregionen 569 564 251 151 318 413 34 42 20 4
Oslo 324 309 73 266 251 043 36 43 19 2
Sverige 4 611 975 2 069 353 2 462 972 . . . . . . . .
Stockholmsregionen 1 016 051 276 071 722 735 . . . . . . . .
Stockholm 459 142 45 121 403 180 . . . . . . . .
Göteborgsregionen 446 345 172 316 268 128 . . . . . . . .
Göteborg 262 223 53 317 205 413 . . . . . . . .
Malmöregionen 315 051 118 626 191 131 . . . . . . . .
Malmö 155 238 27 140 125 011 . . . . . . . .
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2017.
2 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2016.
3 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2014.
Uppdaterad 2018-11-15