Färdigställda bostäder efter storlek 2017
Dwellings completed by size          
Fördelning, %       Totalt
           1 rk        2 rk        3 rk        4 rk       5– rk       
Danmark1 . . . . . . . . . . 18 922
Köpenhamnsregionen . . . . . . . . . . 7 296
Köpenhamn . . . . . . . . 4 380
 
Finland1 . . . . . . . . . . . .
Helsingforsregionen  . . . . . . . . . . . .
Helsingfors 21 34 25 15 5 3 985
Island 1 . . . . . . . . . . 1 513
Reykjaviksregionen 9 20 35 25 10 1 270
Reykjavik . . . . . . . . . . 399
Norge1 8 16 30 20 26 29 394
Osloregionen 2 22 26 22 27 6 591
Oslo 0 29 28 23 20 2 398
Sverige 17 27 22 14 19 48 227
Stockholmsregionen 21 29 21 13 17 15 317
Stockholm 21 33 24 15 8 5 162
Göteborgsregionen 13 30 22 12 23 4 514
Göteborg 9 39 23 13 17 2 032
Malmöregionen 12 33 28 14 12 4 338
Malmö 12 41 29 11 7 2 316
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2016. 
Uppdaterad 2017-12-03