Färdigställda bostäder efter storlek 2016
Dwellings completed by size          
Fördelning, %       Totalt
           1 rk        2 rk        3 rk        4 rk       5– rk       
Danmark1 . . . . . . . . . . 14 258
Köpenhamnsregionen . . . . . . . . . . 4 539
Köpenhamn . . . . . . . . . . 2 251
 
Finland1 . . . . . . . . . . 28 404
Helsingforsregionen  . . . . . . . . . . 11 012
Helsingfors 21 34 25 15 5 3 985
Island . . . . . . . . . . 1 513
Reykjaviksregionen 9 20 35 25 10 1 270
Reykjavik . . . . . . . . . . 399
Norge1 8 16 29 20 27 28 137
Osloregionen 5 24 27 22 22 6 075
Oslo 1 23 32 27 17 2 059
Sverige 19 25 22 14 20 42 441
Stockholmsregionen 28 27 17 11 17 13 923
Stockholm 31 28 22 14 6 4 026
Göteborgsregionen 14 26 21 13 26 4 251
Göteborg 22 33 20 9 16 2 404
Malmöregionen 18 25 23 17 17 3 170
Malmö 19 26 27 15 13 1 419
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2015. 
Uppdaterad 2017-12-03