Lokalyta (m2) i nybyggda hus efter ändamål 2016
Non-residential floor space in new buildings by purpose    
Bostad Industri Affärs- och Vård Under- Övrigt Totalt
och lager kontors- visning,
      verksamhet   kultur    
Danmark1 2 264 561 481 629 775 776 166 866 365 785 1 448 353 5 502 970
Köpenhamnsregionen 644 923 62 452 248 438 22 753 80 874 131 426 1 190 866
Köpenhamn 228 594 1 681 51 279 8 333 31 797 59 411 381 095
Finland .. .. .. .. .. .. ..
Helsingforsregionen .. .. .. .. .. .. ..
Helsingfors 282 372 19 073 58 174 6 673 17 603 87 716 471 611
Island .. .. .. .. .. .. ..
Reykjaviksregionen .. .. .. .. .. .. ..
Reykjavik .. .. .. .. .. .. ..
Norge1 3 616 946 1 092 822 531 753 252 216 563 576 2 293 530 8 350 843
Osloregionen 731 578 141 471 230 006 44 226 102 598 250 371 1 500 250
Oslo 262749 35835 169781 15138 42107 55395 581005
Sverige .. .. .. .. .. .. ..
Stockholmsregionen .. .. .. .. .. .. ..
Stockholm 372 750 14 212 83 491 1 028 12 724 51 055 535 260
Göteborgsregionen .. .. .. .. .. .. ..
Göteborg .. .. .. .. .. .. ..
Malmöregionen .. .. .. .. .. .. ..
Malmö .. .. .. .. .. .. ..
Källa:Nordstat/Stockholms stad/Sweco
1 Data för riket och dess deloråden avser 2015.
Uppdaterad 2017-12-03