Lokalyta (m2) i nybyggda hus efter ändamål 2017
Non-residential floor space in new buildings by purpose    
Bostad Industri Affärs- och Vård Under- Övrigt Totalt
och lager kontors- visning,
      verksamhet   kultur    
Danmark1 2 626 419 387 728 727 958 233 957 397 061 1 406 267 5 779 390
Köpenhamnsregionen 904 525 28 383 169 345 46 930 151 091 157 558 1 457 832
Köpenhamn 436 095 590 40 413 3 042 105 369 27 731 613 240
Finland1 . . . . . . . . . . . . . .
Helsingforsregionen . . . . . . . . . . . . . .
Helsingfors 282 372 19 073 58 174 6 673 17 603 87 716 471 611
Island1 . . . . . . . . . . . . . .
Reykjaviksregionen . . . . . . . . . . . . . .
Reykjavik . . . . . . . . . . . . . .
Norge1 3 765 595 1 209 649 471 928 198 975 716 044 2 617 358 8 979 549
Osloregionen 851 711 205 260 158 867 41 869 116 807 414 418 1 788 932
Oslo 296889 64799 71042 29477 59815 146248 668270
Sverige . . . . . . . . . . . . . .
Stockholmsregionen . . . . . . . . . . . . . .
Stockholm 503 589 9 173 65 949 0 13 312 64 920 656 943
Göteborgsregionen . . . . . . . . . . . . . .
Göteborg . . . . . . . . . . . . . .
Malmöregionen . . . . . . . . . . . . . .
Malmö . . . . . . . . . . . . . .
Källa:Nordstat/Stockholms stad/Sweco
1 Data för riket och dess deloråden avser 2016.
Uppdaterad 2018-11-28