Hotell efter storlek 1 jan 2013
Hotels by size          
Hotell med       Antal
0–99 100–199 200– Totalt bäddar
  bäddar bäddar bäddar    
Danmark1 . . . . . . 528 119 986
Köpenhamnsregionen . . . . . . 153 41 124
Köpenhamn . . . . . . 86 31 448
Finland 321 160 193 674 115 558
Helsingforsregionen 21 22 49 92 25 527
Helsingfors 9 12 33 54 17 318
Island . . . . . . . . . .
Reykjaviksregionen . . . . . . . . . .
Reykjavik . . . . . . . . . .
Norge 566 260 276 1 102 171 456
Osloregionen 17 21 68 106 33 594
Oslo 5 16 42 63 20 262
Sverige 1 315 366 322 2 003 228 387
Stockholmsregionen 124 74 96 294 57 836
Stockholm 52 34 60 146 35 629
Göteborgsregionen 42 24 33 99 20 834
Göteborg 18 10 29 57 16 228
Malmöregionen 54 23 18 95 12 136
Malmö 8 9 15 32 7 427
Källa:Nordstat/Sweco
1 Hotell med minst 40 bäddar.