Flygtrafik 2015
Air traffic      
Ankommande och avresande passagerare, 1 000-tal
     Inrikesflyg    Utrikesflyg      Charterflyg
Danmark 3 710 28 194 2 644
Köpenhamnsregionen 1 898 24 650 1 368
Köpenhamn . . . . . .
Finland 5 199 14 884 1 202
Helsingforsregionen 2 592 13 831 740
Helsingfors . . . . . .
Island . . . . . .
Reykjaviksregionen . . . . . .
Reykjavik . . . . . .
Norge1 24 585 13 967 2 643
Osloregionen 7 663 9 132 1 354
Oslo . . . . . .
Sverige2 7 470 26 971 .
Stockholmsregionen 3 636 20 284 .
Stockholm 2 190 298 .
Göteborgsregionen 722 4 716 .
Göteborg 1 1 .
Malmöregionen 600 970 .
Malmö . . .
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess deloråden avser 2013.
2 Inkl charterflyg för riket och dess delområden.
Uppdaterad 2016-12-01