Flygtrafik 2016
Air traffic
Ankommande och avresande passagerare, 1 000-tal
     Inrikesflyg    Utrikesflyg      Charterflyg
Danmark1 3 710 28 194 2 644
Köpenhamnsregionen 1 898 24 650 1 368
Köpenhamn . . .
Finland 5 372 15 415 1 080
Helsingforsregionen 2 680 14 505 ..
Helsingfors .. .. ..
Island 375 6 821 47
Reykjaviksregionen 377 39 30
Reykjavik 377 39 30
Norge2 24 585 13 967 2 643
Osloregionen 7 663 9 132 1 354
Oslo .. .. ..
Sverige3 7 712 28 640 ..
Stockholmsregionen 3 753 21 849 ..
Stockholm 2 223 281 ..
Göteborgsregionen 734 4 903 ..
Göteborg 1 ..
Malmöregionen 621 975 ..
Malmö . . .
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2015
2 Data för riket och dess delområden avser 2013.
3 Inkl charterflyg för riket och dess delområden.
Uppdaterad 2017-11-22