Flygtrafik 2017
Air traffic
Ankommande och avresande passagerare, 1 000-tal
     Inrikesflyg    Utrikesflyg      Charterflyg
Danmark1 3 898 30 706 2 706
Köpenhamnsregionen 2 008 26 974 1 416
Köpenhamn . . . . . .
Finland1 5 372 15 415 1 080
Helsingforsregionen 2 680 14 505 . .
Helsingfors . . . . . .
Island1 375 6 821 47
Reykjaviksregionen 377 39 30
Reykjavik 377 39 30
Norge1 32 175 22 571 . .
Osloregionen 11 202 14 465 . .
Oslo . . . . . .
Sverige2 7 920 30 916 . .
Stockholmsregionen 3 860 23 685 . .
Stockholm 2 242 291 . .
Göteborgsregionen 733 5 286 . .
Göteborg . . . .
Malmöregionen 627 931 . .
Malmö . . .
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2016
2 Inkl charterflyg för riket och dess delområden.
Uppdaterad 2018-11-22