Registrerade motorfordon i trafik 1 jan 2013
Motor vehicles registered      
  Personbilar               Taxi           Bussar         Lastbilar
Danmark 2 232 327 4 795 13 485 461 297
Köpenhamnsregionen 663 270 2 295 3 788 138 193
Köpenhamn 127 702 463 435 29 869
Finland 3 036 618 10 983 14 885 515 432
Helsingforsregionen 654 590 . . 4 006 93 848
Helsingfors 244 178 . . 1 796 34 930
Island . . . . . . . .
Reykjaviksregionen . . . . . . . .
Reykjavik  . . . . . . . .
Norge 1 2 376 426 8 098 19 240 534 261
Osloregionen 537 178 2 836 5 723 159 382
Oslo 243 962 1 892 3 400 86 674
 
Sverige 4 447 165 15 962 14 203 556 821
Stockholmsregionen 829 469 6 126 3 239 117 489
Stockholm 318 131 3 008 1 510 53 682
Göteborgsregionen 383 217 1 641 1 376 39 997
Göteborg 178 716 1 260 778 18 881
Malmöregionen 292 663 993 618 30 282
Malmö 108 315 549 233 11 764
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för Norge och dess delområden avser 1 jan 2012.