Arbetskraften efter ålder 1 jan 2016. Män
Employed labour force by age. Men
  20–24 år 25–29 år 30–49 år 50–64 år Totalt 
Danmark1 107 312 115 201 628 791 380 754 1 232 058
Köpenhamnsregionen 39 157 46 251 230 613 119 136 435 157
Köpenhamn 16 778 24 709 73 691 23 605 138 783
Finland 82 788 120 532 546 497 340 221 1 090 038
Helsingforsregionen 24 836 39 329 168 732 86 206 319 103
Helsingfors 11 347 20 532 71 225 33 845 136 949
Island1 .. .. .. .. 91 200
Reykjaviksregionen .. .. .. .. ..
Reykjavik .. .. .. .. ..
Norge2 108 560 139 971 616 436 372 338 1 237 305
Osloregionen 24 167 39 598 165 541 81 725 311 031
Oslo 13 383 27 121 92 013 36 620 169 137
Sverige 205 099 258 671 1 097 526 714 120 2 275 416
Stockholmsregionen 43 536 65 459 286 003 151 615 546 613
Stockholm 16 700 32 614 125 562 59 751 234 627
Göteborgsregionen 20 818 28 890 118 775 67 838 236 321
Göteborg 11 804 19 730 66 767 33 751 132 052
Malmöregionen 12 216 17 660 75 442 42 986 148 304
Malmö 5 498 9 854 34 134 16 868 66 354
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2013. 
2 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2015.
Uppdaterad 2017-11-22