Arbetskraften efter ålder 1 jan 2015. Män
Employed labour force by age. Men      
  20–24 år 25–29 år 30–49 år 50–64 år Totalt 
Danmark1 107 312 115 201 628 791 380 754 1 232 058
Köpenhamnsregionen 39 157 46 251 230 613 119 136 435 157
Köpenhamn 16 778 24 709 73 691 23 605 138 783
Finland 85 195 120 720 549 203 340 567 1 095 685
Helsingforsregionen 25 517 38 891 167 765 85 142 317 315
Helsingfors 11 587 20 316 70 348 33 545 135 796
Island . . . . . . . . . .
Reykjaviksregionen . . . . . . . . . .
Reykjavik . . . . . . . . . .
Norge1 119 596 139 029 629 152 372 902 1 260 679
Osloregionen 26 032 38 357 163 904 79 805 308 098
Oslo 14 407 26 518 89 938 36 084 166 947
Sverige 203 780 245 074 1 093 124 700 768 2 242 746
Stockholmsregionen 43 359 62 570 282 674 146 657 535 260
Stockholm 16 660 31 918 124 293 57 976 230 847
Göteborgsregionen 20 233 27 187 117 158 65 993 230 571
Göteborg 11 261 18 676 65 257 32 866 128 060
Malmöregionen 12 185 16 705 74 739 42 019 145 648
Malmö 5 380 9 447 33 404 16 503 64 734
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2013. 
Uppdaterad 2016-10-31