Arbetskraften efter ålder 1 jan 2016. Kvinnor
Employed labour force by age. Women
  20–24 år 25–29 år 30–49 år 50–64 år Totalt 
Danmark1 104 003 104 583 591 765 347 040 1 147 391
Köpenhamnsregionen 42 450 45 757 222 864 114 256 425 327
Köpenhamn 21 861 25 360 64 902 23 349 135 472
Finland 93 318 112 820 519 756 378 530 1 104 424
Helsingforsregionen 30 790 39 773 162 335 99 852 332 750
Helsingfors 16 696 23 072 69 542 42 296 151 606
Island2 .. .. .. .. 85 000
Reykjaviksregionen .. .. .. .. ..
Reykjavik .. .. .. .. ..
Norge3 103 680 129 160 554 307 335 735 1 122 882
Osloregionen 25 522 39 905 148 451 75 730 289 608
Oslo 15 607 28 518 79 181 35 096 158 402
Sverige 205 099 258 671 1 097 526 714 120 2 275 416
Stockholmsregionen 43 536 65 459 286 003 151 615 546 613
Stockholm 16 700 32 614 125 562 59 751 234 627
Göteborgsregionen 20 818 28 890 118 775 67 838 236 321
Göteborg 11 804 19 730 66 767 33 751 132 052
Malmöregionen 12 216 17 660 75 442 42 986 148 304
Malmö 5 498 9 854 34 134 16 868 66 354
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2013. 
2 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2014. 
3 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2015. 
Uppdaterad 2017-11-22