Arbetskraften efter ålder 1 jan 2015. Kvinnor
Employed labour force by age. Women      
  20–24 år 25–29 år 30–49 år 50–64 år Totalt 
Danmark1 104 003 104 583 591 765 347 040 1 147 391
Köpenhamnsregionen 42 450 45 757 222 864 114 256 425 327
Köpenhamn 21 861 25 360 64 902 23 349 135 472
Finland 95 446 113 406 525 853 379 931 1 114 636
Helsingforsregionen 31 188 39 412 162 946 99 251 332 797
Helsingfors 17 023 22 808 69 369 42 127 151 327
Island . . . . . . . . . .
Reykjaviksregionen . . . . . . . . . .
Reykjavik . . . . . . . . . .
Norge1 109 998 125 326 559 929 331 592 1 126 845
Osloregionen 26 908 37 340 146 792 73 375 284 415
Oslo 16 502 26 632 77 184 34 404 154 722
Sverige 189 521 222 349 1 019 246 671 799 2 102 915
Stockholmsregionen 42 877 60 290 265 303 143 422 511 892
Stockholm 18 365 33 197 115 016 59 869 226 447
Göteborgsregionen 20 268 25 782 110 390 64 579 221 019
Göteborg 12 348 18 022 59 189 33 181 122 740
Malmöregionen 12 128 16 323 72 105 41 611 142 167
Malmö 6 032 9 665 31 223 16 843 63 763
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 1 jan 2013. 
Uppdaterad 2016-10-31