Antal arbetsplatser 1 jan 2016.  Nordisk översikt
Number of working places
Tillverkning, Handel, Information Finans, Offentlig Konst, kultur Övrigt, Totalt
konstruktion transport, och fastigheter, förvaltning rekreation okänt
    logi media stödtjänster   andra tjänster    
Danmark1  445 330 658 267 101 565 419 392 868 777 124 913 101 596 2 719 840
Köpenhamnsregionen 36 227 177 085 75 218 189 693 258 485 59 063 4 572 795 771
Köpenhamn 29 051 42 583 4 779 28 397 57 324 8 617 4 279 170 751
Finland 435 359 474 269 88 032 352 530 658 709 109 264 138 296 2 256 459
Helsingforsregionen 98 124 169 459 50 350 150 521 180 224 40 532 19 298 708 508
Helsingfors 34 875 74 775 36 433 93 048 105 349 26 620 8 418 379 518
Island 31 000 50 000 9 900 26 200 52 600 11 000 10 100 190 800
Reykjaviksregionen 16 000 33 500 8 700 20 100 33 600 7 600 2 500 122 000
Reykjavik .. .. .. .. .. .. .. ..
Norge2 423 013 573 859 88 199 328 764 905 369 97 505 170 995 2 587 704
Osloregionen 73 970 176 375 51 144 133 243 223 648 35 624 20 956 714 960
Oslo 42 079 98 179 36 713 97 838 138 892 27 302 10 376 451 379
Sverige2 884 516 967 058 179 012 723 604 1 558 203 150 952 269 857 4 733 202
Stockholmsregionen 133 869 251 831 87 218 255 720 316 858 44 237 34 689 1 124 422
Stockholm 56 400 138 661 71 900 185 638 159 599 32 317 16 776 661 291
Göteborgsregionen 96 774 111 864 21 765 85 794 152 412 15 895 18 110 502 614
Göteborg 58 845 71 682 18 340 67 281 95 652 11 423 10 273 333 496
Malmöregionen 44 252 70 442 14 346 55 131 108 959 10 631 14 654 318 415
Malmö 20 872 40 327 10 032 33 591 52 796 6 131 6 469 170 218
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2014.
2 Data för riket och dess delområden avser 2015.
Uppdaterad 2016-11-22