Antal arbetsplatser 1 jan 2015
Number of working places              
Tillverkning, Handel, Information Finans, Offentlig Konst, kultur Övrigt, Totalt
konstruktion transport, och fastigheter, förvaltning rekreation okänt
    logi media stödtjänster   andra tjänster    
Danmark . . . . . . . . . . . . . . . .
Köpenhamnsregionen . . . . . . . . . . . . . . . .
Köpenhamn . . . . . . . . . . . . . . . .
Finland 440 796 483 901 87 763 344 732 665 822 111 516 139 546 2 274 076
Helsingforsregionen 98 113 172 733 50 266 144 477 181 657 41 025 18 600 706 871
Helsingfors 34 526 76 736 36 024 89 146 107 777 27 151 7 890 379 250
Island1 30 100 44 000 8 100 24 400 49 900 10 200 11 100 177 800
Reykjaviksregionen 15 300 29 700 7 300 20 100 32 300 7 400 3 300 115 400
Reykjavik . . . . . . . . . . . . . . . .
Norge1  444 365 596 665 92 273 347 323 897 615 98 022 173 737 2 650 000
Osloregionen 76 928 180 961 53 316 136 873 220 448 36 073 18 628 723 227
Oslo 43 717 100 952 38 621 99 613 137 198 28 014 8 885 457 000
Sverige 877 316 957 810 178 096 700 571 1 521 065 150 284 270 658 4 655 800
Stockholmsregionen 130 420 248 606 86 014 247 484 309 453 43 655 34 281 1 099 913
Stockholm 54 429 136 199 70 537 180 787 154 621 31 752 16 413 644 738
Göteborgsregionen 93 420 111 801 21 573 80 887 148 205 15 399 17 329 488 614
Göteborg 56 196 71 905 18 202 63 159 93 014 10 870 9 698 323 044
Malmöregionen 44 957 68 612 14 103 53 199 105 970 10 566 14 921 312 328
Malmö 20 792 40 025 9 874 31 672 50 442 6 013 6 447 165 265
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2014.
Uppdaterad 2016-12-01