Antal arbetsplatser 1 jan 2016.  Nordisk översikt
Number of working places
Tillverkning, Handel, Information Finans, Offentlig Konst, kultur Övrigt, Totalt
konstruktion transport, och fastigheter, förvaltning rekreation okänt
    logi media stödtjänster   andra tjänster    
Danmark1  453 305 669 139 105 874 430 049 873 201 126 427 101 414 2 759 409
Köpenhamnsregionen 123 148 257 650 65 151 214 543 326 494 57 543 12 914 1 057 443
Köpenhamn 16 450 79 943 38 826 90 576 121 325 28 271 2 285 377 676
Finland 435 359 474 269 88 032 352 530 658 709 109 264 138 296 2 256 459
Helsingforsregionen 98 124 169 459 50 350 150 521 180 224 40 532 19 298 708 508
Helsingfors 34 875 74 775 36 433 93 048 105 349 26 620 8 418 379 518
Island 31 000 50 000 9 900 26 200 52 600 11 000 10 100 190 800
Reykjaviksregionen 16 000 33 500 8 700 20 100 33 600 7 600 2 500 122 000
Reykjavik .. .. .. .. .. .. .. ..
Norge 420 094 576 068 87 802 331 628 918 899 98 933 158 479 2 591 903
Osloregionen 74 526 179 199 51 568 135 967 227 454 36 242 18 980 723 936
Oslo 41 428 99 883 37 596 100 578 140 633 27 811 9 248 457 177
Sverige 883 570 981 258 197 464 741 361 1 616 508 153 586 262 296 4 836 043
Stockholmsregionen 127 831 256 501 99 052 263 164 325 951 44 991 34 177 1 151 667
Stockholm 47 764 141 342 81 084 191 369 164 213 32 839 16 928 675 539
Göteborgsregionen 98 300 113 494 24 419 89 229 158 383 16 122 17 841 517 788
Göteborg 59 337 72 424 20 639 70 349 99 500 11 600 10 525 344 374
Malmöregionen 44 667 71 323 15 822 54 929 114 371 10 869 14 178 326 159
Malmö 21 718 40 470 10 862 35 594 55 042 6 177 6 167 176 030
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2015.
Uppdaterad 2018-11-22