Utbildningsnivå hos befolkningen 25–64 år 1 jan 2018
Educational background
Personer som utbildats i
          0–9 år        10–12 år         13– år Uppgift saknas      Samtliga
Danmark2 563 002 1 223 874 1 088 925 59 041 2 934 842
Köpenhamnsregionen 166 161 379 951 489 065 25 783 1 060 960
Köpenhamn 48 079 99 581 192 327 11 798 351 785
Finland1 460 758 1 254 339 1 110 343 2 825 440
Helsingforsregionen 153 350 276 564 376 538 806 452
Helsingfors 69 572 116 149 179 530 365 251
Island3 41 900 59 600 64 600 166 100
Reykjaviksregionen .. .. .. .. ..
Reykjavik .. .. .. .. ..
Norge2 547 808 1 084 604 1 127 514 18 268 2 778 194
Osloregionen 125 409 212 940 370 014 5 727 714 090
Oslo 66 155 98 792 227 173 3 897 396 017
Sverige 602 732 2 250 786 2 193 159 110 985 5 157 662
Stockholmsregionen 129 945 444 073 642 261 39 631 1 255 910
Stockholm 47 984 162 954 320 815 17 372 549 125
Göteborgsregionen 55 274 205 633 266 916 10 935 538 758
Göteborg 33 788 106 771 165 376 8 040 313 975
Malmöregionen 40 240 135 821 188 309 11 380 375 750
Malmö 22 916 63 400 91 314 7 133 184 763
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2017. 
2 Data för riket och dess delområden avser 2016.
3 Data för riket och dess delområden avser 2015.
Uppdaterad 2018-11-22