Utbildningsnivå hos befolkningen 25–64 år 1 jan 2017
Educational background
Personer som utbildats i
          0–9 år        10–12 år         13– år Uppgift saknas      Samtliga
Danmark1 550 772 1 207 148 994 832 163 243 2 915 995
Köpenhamnsregionen 161 354 373 671 436 968 76 438 1 048 431
Köpenhamn 46 874 97 374 165 478 34 972 344 698
Finland2 460 758 1 254 339 1 110 343 2 825 440
Helsingforsregionen 153 350 276 564 376 538 806 452
Helsingfors 69 572 116 149 179 530 365 251
Island1 41 900 59 600 64 600 166 100
Reykjaviksregionen .. .. .. .. ..
Reykjavik .. .. .. .. ..
Norge1 543 127 1 094 867 1 098 390 18 069 2 754 453
Osloregionen 123 560 215 156 358 322 5 623 702 661
Oslo 65 188 100 573 220 298 3 880 389 939
Sverige 609 983 2 238 152 2 139 020 100 356 5 087 511
Stockholmsregionen 131 059 440 857 624 470 35 320 1 231 706
Stockholm 48 632 162 932 313 588 15 638 540 790
Göteborgsregionen 55 774 204 599 259 328 9 295 528 996
Göteborg 34 048 106 577 161 332 6 893 308 850
Malmöregionen 40 160 135 110 183 779 10 198 369 247
Malmö 22 718 63 282 89 051 6 538 181 589
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2015. 
2 Data för riket och dess delområden avser 2016.
Uppdaterad 2017-11-22