Utbildningsnivå hos befolkningen 25–64 år 1 jan 2016
Educational background        
Personer som utbildats i      
          0–9 år        10–12 år         13– år Uppgift saknas      Samtliga
Danmark1 550 772 1 207 148 994 832 163 243 2 915 995
Köpenhamnsregionen 161 354 373 671 436 968 76 438 1 048 431
Köpenhamn 46 874 97 374 165 478 34 972 344 698
Finland1 471 380 1 254 446 1 101 969 2 827 795
Helsingforsregionen 151 957 274 333 370 220 796 510
Helsingfors 69 172 115 947 175 395 360 514
Island2 43 900 59 300 60 800 400 164 400
Reykjaviksregionen 23 300 35 800 46 700 200 106 000
Reykjavik . . . . . . . . . .
Norge2 538 128 1 105 431 1 065 202 18 046 2 726 807
Osloregionen 121 318 217 810 345 071 5 564 689 763
Oslo 63 987 102 455 212 022 3 874 382 338
Sverige 613 932 2 225 484 2 080 615 87 696 5 007 727
Stockholmsregionen 131 528 437 942 606 517 31 866 1 207 853
Stockholm 49 269 162 938 306 540 14 252 532 999
Göteborgsregionen 56 092 203 525 251 685 8 095 519 397
Göteborg 34 080 106 252 156 805 6 005 303 142
Malmöregionen 40 199 134 563 178 781 9 519 363 062
Malmö 22 586 62 956 86 259 6 174 177 975
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2015. 
2 Data för riket och dess delområden avser 2014.
Uppdaterad 2016-12-01