Kommunala val
Elections to local councils
  Valår   Röstberättigade Valdeltagande, %
Danmark 2013 4 409 252 72
Köpenhamn 2013 460 449 61
Finland 2017 4 391 558 59
Helsingfors 2017 527 982 62
Island 2014 239 734 67
Reykjavik 2014 90 454 63
Norge 2015 4 016 624 60
Oslo 2015 512 222 63
Sverige 2014 7 623 678 83
Stockholm 2014 715 542 82
Göteborg 2014 425 380 79
Malmö 2014 245 371 75
Källa:Nordstat/Sweco
Uppdaterad 2017-11-22