Kommunala val
Elections to local councils    
  Valår   Röstberättigade Valdeltagande, %
Danmark 2013 4 409 252 72
Köpenhamn 2013 460 449 61
Finland 2012 4 303 064 58
Helsingfors 2012 499 692 57
Island 2014 239 734 67
Reykjavik 2014 90 454 63
Norge 2011 3 799 182 64
Oslo 2011 476 566 65
Sverige 2014 7 623 678 83
Stockholm 2014 715 542 82
Göteborg 2014 425 380 79
Malmö 2014 245 371 75
Källa:Nordstat/Sweco
Uppdaterad 2016-12-01