Kommunala val
Elections to local councils
  Valår   Röstberättigade Valdeltagande, %
Danmark 2017 4 519 953 71
Köpenhamn 2017 493 719 62
Finland 2017 4 391 558 59
Helsingfors 2017 527 982 62
Island 2014 239 734 67
Reykjavik 2014 90 454 63
Norge 2015 4 016 624 60
Oslo 2015 512 222 63
Sverige 2018 7 861 590 84
Stockholm 2018 746 313 84
Göteborg 2018 441 183 81
Malmö 2018 255 827 79
Källa:Nordstat/Sweco
Uppdaterad 2018-11-22