Arbetslösa arbetssökande 20-64 år 2015 (årsmedeltal)
Unemployed persons (annual average)    
Män Kvinnor Totalt Därav
        20-24 år
Danmark1 53 596 52 731 106 327 8 270
Köpenhamnsregionen 20 835 20 386 41 220 2 448
Köpenhamn 8 455 8 099 16 554 801
Finland1 203 825 147 342 351 167 40 078
Helsingforsregionen 43 518 34 895 78 413 7 197
Helsingfors 20 981 16 875 37 856 3 262
Island2 5 900 4 300 10 200 2 200
Reykjaviksregionen . . . . . . . .
Reykjavik . . . . . . . .
Norge1 42 722 32 532 75 254 9 917
Osloregionen 11 368 9 098 20 466 1 880
Oslo 7 137 5 599 12 736 1 063
Sverige 103 950 82 500 186 449 24 397
Stockholmsregionen 21 450 20 150 41 600 4 086
Stockholm 9 817 8 957 18 774 1 645
Göteborgsregionen 9 591 7 628 17 219 2 283
Göteborg 7 198 5 700 12 898 1 551
Malmöregionen 9 666 7 992 17 658 1 888
Malmö 6 508 5 451 11 959 1 205
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2014.
2 Data för riket och dess delområden avser 2011.
Uppdaterad 2016-10-31