Arbetslösa arbetssökande 20-64 år 2017 (årsmedeltal)
Unemployed persons (annual average)
Män Kvinnor Totalt Därav
        20-24 år
Danmark1 44 250 47 263 91 512 6 585
Köpenhamnsregionen 16 587 17 941 34 527 1 862
Köpenhamn 6 770 7 180 13 951 586
Finland1 192 884 152 293 345 177 37 989
Helsingforsregionen 44 748 37 992 82 740 6 958
Helsingfors 21 702 18 351 40 053 2 948
Island1 1 809 2 295 4 103 503
Reykjaviksregionen . . . . . . . .
Reykjavik . . . . . . . .
Norge1 50 966 32 846 83 812 9 506
Osloregionen 10 853 8 641 19 494 1 587
Oslo 6 689 5 175 11 864 888
Sverige 102 281 84 580 186 861 19 362
Stockholmsregionen 21 946 20 397 42 342 3 293
Stockholm 9 824 8 987 18 811 1 344
Göteborgsregionen 8 947 7 299 16 246 1 567
Göteborg 6 522 5 331 11 853 1 066
Malmöregionen 9 587 7 869 17 456 1 252
Malmö 6 327 5 141 11 468 728
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2016.
Uppdaterad 2018-11-23