Arbetslösa arbetssökande 20-64 år 2016 (årsmedeltal)
Unemployed persons (annual average)
Män Kvinnor Totalt Därav
        20-24 år
Danmark1 53 596 52 731 106 327 8 270
Köpenhamnsregionen 20 835 20 386 41 220 2 448
Köpenhamn 8 455 8 099 16 554 801
Finland2 207 618 155 935 363 553 41 497
Helsingforsregionen 46 777 38 328 85 105 7 537
Helsingfors 22 218 18 451 40 669 3 170
Island 1 809 2 295 4 103 503
Reykjaviksregionen .. .. .. ..
Reykjavik .. .. .. ..
Norge2 47 672 32 887 80 559 9 992
Osloregionen 11 541 9 015 20 556 1 779
Oslo 7 111 5 479 12 590 1 012
Sverige 102 886 80 808 183 694 20 678
Stockholmsregionen 20 923 19 418 40 341 3 168
Stockholm 9 389 8 429 17 818 1 271
Göteborgsregionen 8 975 7 135 16 111 1 669
Göteborg 6 654 5 325 11 979 1 132
Malmöregionen 9 698 7 836 17 534 1 481
Malmö 6 629 5 309 11 938 960
Källa:Nordstat/Sweco
1 Data för riket och dess delområden avser 2014.
2 Data för riket och dess delområden avser 2015.
Uppdaterad 2016-11-23