Bruttoregionalprodukt (BRP) för Stockholms stad 2000-2015,
löpande priser
Gross domestic product (GDP) in Stockholm            
  2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruttoregionalprodukt, mkr (BRP) 375 369 547 600 572 500 618 959 679 247 701 211 759 961 822 855
BRP per invånare, tkr 500 660 676 716 771 788 833 891
BRP per sysselsatt1, tkr 707 963 971 1 021 1 091 1 035 1 179 1 218
Källa: SCB/Sweco
1 Beräknat med sysselsatt dagbefolkning enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik
(RAMS)
Uppdaterad: 2018-04-20