Bruttoregionalprodukt (BRP) för Stockholms stad 2000-2014,
löpande priser
Gross domestic product (GDP) in Stockholm              
  2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruttoregionalprodukt, mkr (BRP) 375 369 476 730 541 749 547 600 572 500 618 959 679 247 701 211 759 961
BRP per invånare, tkr 500 609 669 660 676 716 771 788 833
BRP per sysselsatt1, tkr 707 887 950 963 971 1 021 1 091 1 035 1 179
Källa: SCB/Sweco
1 Beräknat med sysselsatt dagbefolkning enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik
(RAMS)
Uppdaterad: 2017-06-26