Bruttoregionalprodukt (BRP) för Stockholms län 2000-2015
löpande priser
Gross domestic product (GDP) in Stockholm county              
  2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruttoregionalprodukt, mkr (BRP) 686 969 896 017 999 178 1 027 721 1 067 941 1 132 788 1 154 811 1 183 725 1 256 422 1 342 691
BRP per invånare, tkr 379 471 508 514 524 546 548 552 576 606
BRP per sysselsatt, tkr 649 832 883 913 937 971 973 981 1 018 1 068
Källa: SCB/Sweco
Uppdaterad 2017-06-26