Bruttoregionalprodukt (BRP) för Stockholms län 2010-2016
löpande priser
Gross domestic product (GDP) in Stockholm county      
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bruttoregionalprodukt, mkr 1 067 941 1 132 788 1 154 811 1 183 725 1 256 422 1 351 945 1 411 674
BRP per invånare, tkr 524 546 548 552 576 610 627
BRP per sysselsatt, tkr 937 971 973 981 1 018 1 079 1 103
Källa: SCB/Sweco
Uppdaterad 2018-08-24