Lönesumma 2000-2015 för Stockholms län (dagspopulation)
löpande priser, miljarder kr
Compensation of employees in Stockholm county, SEK billions        
  2000 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lönesumma 238.9 319.1 346.2 359.3 381.1 399.0 413.0 431.7 453.9
Källa: SCB/Sweco
Uppdaterad 2017-06-26