Lönesumma 2000-2016 för Stockholms län (dagspopulation)
löpande priser, miljarder kr
Compensation of employees in Stockholm county, SEK billions    
  2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lönesumma 238,9 359,3 381,1 399,0 413,0 431,7 453,9 478,4
Källa: SCB/Sweco
Uppdaterad 2018-08-24