Hushållens disponibla inkomster1 i Stockholms län tkr, löpande priser 2000-2014
Households' disposable income, SEK thousands      
  2000 2005 2011 2012 2013 2014
Totalsumma 249 402 000 299 050 000 441 067 000 468 213 000 482 658 000 503 165 000
Per invånare 138 159 213 222 225 231
Källa: SCB/Sweco
1Ny standard (ENS2010) jämfört med tidigare (ENS95) påverkar statistik från tidigare år.
Uppdaterad: 2017-08-23