Hushållens disponibla inkomster1,2 i Stockholms län tkr, löpande priser 2000-2016
Households' disposable income, SEK thousands
  2000 2005 2010 2014 2015 2016
Totalsumma 239 012 000 297 306 000 408 746 000 490 286 000 508 778 000 535 076 000
Per invånare 132 158 201 225 230 238
Källa: SCB/Sweco
1 Ny standard (ENS2010) jämfört med tidigare (ENS95) påverkar statistik från tidigare år.
2 Hushållens disponibla inkomster har reviderats för samtliga år 2000-2014.
Senast uppdaterad: 2018-08-23