Lägenheter i specialbostäder efter storlek 2014-2016
Dwellings in multi-dwelling bulidings by size
  2014 2015 2016 Fördelning
        2016, %
Lägenheter 22 043 22 370 23 483 100
utan kök 17 242 17 346 18 087 77.0
1 rk 2 228 2 262 2 478 10.6
2 rk 2 133 2 281 2 342 10.0
3+ rk 440 481 576 2.5
Uppgift saknas
Rumsenheter 32 600 33 366 35 173
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna avser den 31 december
Senast uppdaterad: 2017-06-22