Lägenheter i specialbostäder efter storlek 2014-2017
Dwellings in multi-dwelling bulidings by size
  2014 2015 2016 2017 Fördelning
          2017, %
Lägenheter 22 043 22 370 23 483 24 436 100
utan kök 17 242 17 346 18 087 18 647 76.3
1 rk 2 228 2 262 2 478 2 703 11.1
2 rk 2 133 2 281 2 342 2 463 10.1
3+ rk 440 481 576 623 2.5
Uppgift saknas
Rumsenheter 32 600 33 366 35 173 36 725
Källa: SCB/Sweco
Anm. Uppgifterna avser den 31 december
Senast uppdaterad: 2018-06-13