Bostadsbestånd samt bostadsbyggande och ägarbyten 1/1-30/6 2012
efter hustyp och upplåtelseform/ägare. Stockholm
  Bestånd Andel Nybygg- Ombygg- Rivningar Byggande Ombild- Övriga Ägarbyten Bestånd Andel
  2012-12-31 (%) nader nader   totalt ningar ägarbyten totalt 2013-06-30 (%)
Inre staden
Flerbostadshus 196 912 100 694 166 860 197 772 100
Allmännyttan 16 330 8 213 2 215 0 0 0 16 545 8
Övriga hyresrätter 60 260 31 125 39 164 -81 0 -81 60 343 30
Bostadsrätt 120 322 61 356 125 481 81 81 120 884 61
Småhus 563 0 0 0 0 563 0
Samtliga 197 475 100 694 166 860 198 335 100
Söderort
Flerbostadshus 140 496 87 555 94 649 141 145 87
Allmännyttan 41 488 26 30 2 32 -540 0 -540 40 980 25
Övriga hyresrätter 34 752 22 35 81 116 -152 0 -152 34 716 21
Bostadsrätt 64 256 40 490 11 501 692 692 65 449 40
Småhus 20 498 13 75 0 75 20 573 13
Samtliga 160 994 100 630 94 724 161 718 100
Västerort
Flerbostadshus 73 368 76 624 47 671 74 039 76
Allmännyttan 22 672 23 307 5 312 -236 0 -236 22 748 23
Övriga hyresrätter 22 646 23 0 29 29 -93 0 -93 22 582 23
Bostadsrätt 28 050 29 317 13 330 329 329 28 709 29
Småhus 23 492 24 51 0 51 23 543 24
Samtliga 96 860 100 675 47 722 97 582 100
Hela staden
Flerbostadshus 410 776 90 1 873 307 2 180 412 956 90
Allmännyttan 80 490 18 550 9 559 -776 0 -776 80 273 18
Övriga hyresrätter 117 658 26 160 149 309 -326 0 -326 117 641 26
Bostadsrätt 212 628 47 1 163 149 1 312 1 102 1 102 215 042 47
Småhus 44 553 10 126 0 126 44 679 10
Samtliga 455 329 100 1 999 307   2 306       457 635 100
Källa: Lantmäteriet/Stockholms stad/Sweco
Inkl. kategoribostäder.
Statistiken är preliminär, till följd av eftersläpningar i de bakomliggande registren
senast uppdaterad: 2013-07-12