I rapporten presenteras arbetssökandestatistik för Stockholms stad och dess stadsdelsförvaltningar år 2018 samt över tid. Rapporten fokuserar på de inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och statistiken redovisas per bland annat kön, ålder, födelseregion, vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå.

Denna rapport ingår i rapportserien ”Statistik om Stockholm”. Rapporten är utarbetad av Tomas Brandt och Cecilia Karlsson, båda från Sweco Society AB, på uppdrag av Stadsledningskontoret, Stockholms stad.

Länk till rapporten