I rapporten Arbetssökande i stadsdelsområden 2017 beskrivs utvecklingen av arbetslösheten i Stockholm över tid, baserat på Arbetsförmedlingens statistik över arbetssökande i oktober. 

Statistiken presenteras bland annat för stadsdelsförvaltning, kön och ålder och uppdelat på sökandekategori, anmälningstidens längd och ersättningsform.

Länk till rapporten