Statistisk årsbok för Stockholm är en publikation där Stockholm presenteras med hjälp av siffror. Den innehåller uppskattningsvis runt 70 000 sifferuppgifter om hela vår tillvaro i Stockholm.

Här finns exempelvis svar på hur många och gamla vi är, både nu och i framtiden, var och hur vi bor, vilka inkomster vi har, hur vi röstar osv. Dessutom finns statistik om mark, miljö, byggnadsverksamhet, handel, industri, arbetsmarknad och näringsliv, utbildning, förskoleverksamhet, individ- och familjeomsorg, skatter, kultur, fritid och mycket annat.

Länk till rapporten