Rapporten är en beskrivning av Stockholms stads områdesindelning för statistikredovisningar innevarande år. 

Områdesindelningen bygger på den s.k. NYKO-kodningen som i Stockholms stad identifierar fastigheter och kvarter. I denna rapport visas basområden, stadsdelar, distrikt (tidigare: församlingar), stadsområden, inre och yttre staden samt hela staden. Inga nya delområden har tillkommit. Som tidigare redovisas också de fjorton stadsdelsnämndernas uppbyggnad i basområden och stadsdelar. Rapporten innehåller kartor som visar basområdena per stadsdelsnämnd.  

Länk till rapporten