Rapporten är en beskrivning av Stockholms stads områdesindelningar för innevarande år. Dessutom visas folkmängden i åtta åldersklasser för varje delområde.

En förändring som tillkommit i denna utgåva av basområdeslistan är att statistik som endast omfattar ett fåtal individer avrundats av sekretesskäl. För områden samt ålderskategorier med folkmängd under fem personer anges alltså en avrundad folkmängd. För områden och ålderskategorier som omfattar 1–2 personer uppges folkmängd 0 (noll), och för de med 3–4 personer anges folkmängd 5. Avrundningen görs av hänsyn för de enskildas integritet.

Länk till rapporten