I rapportserien Statistik om Stockholm publiceras årligen rapporten Befolkningsöversikt. Årets upplaga av rapporten innehåller en översikt över befolkningens struktur år 2017 samt dess förändringar.

Rapportens fokus ligger på hela staden samt de fjorton stadsdelsområdena.

Länk till rapporten