Befolkningsprognos 2018 är en rapport i serien Statistik om Stockholm och redovisar resultat och översiktligt de antaganden som är gjorda för Stockholms stads befolkningsprognos perioden 2018-2027.

I bilaga redovisas prognosen för varje år per stadsdel fördelat på åldersklasser. Befolkning i bostäder som väntas tillkomma under prognosperioden redovisas separat. I bilaga redovisas också det antagande om tillkommande bostäder som prognosen baseras på.

Länk till rapporten