Bostadsbyggandet 2018 är en rapport i serien Statistik om Stockholm där bostadsbyggandet under året redovisas.

Under 2018 påbörjades 4 394 bostäder i nyproduktion. Samtidigt påbörjades om- och tillbyggnader som förväntas ge ytterligare 637 lägenheter, sammanlagt 5 031 lägenheter. Totalt färdigställdes 5 497 lägenheter i nyproduktion under året och ytterligare 649 lägenheter i om- och tillbyggnation, totalt 6 146 lägenheter. Från och med 2015 baseras bostadsbeståndet för Stockholms stad på det nationella lägenhetsregistret. Vid slutet av år 2018 uppskattas antalet bostäder i flerbostadshus/övriga hus samt småhus till 465 236 samt antalet specialbostäder till 25 129.

Länk till rapporten