Bostadsbyggandet 2015 är en rapport i serien Statistik om Stockholm där byggandet under året redovisas.

Under 2015 påbörjades 4 710 bostäder i nyproduktion. Samtidigt påbörjades om- och tillbyggnader som förväntas ge ytterligare 1 068 lägenheter, sammanlagt 5 778 lägenheter. 5 119 lägenheter färdigställdes i nyproduktion under året och ytterligare 1 100 lägenheter i om- och tillbyggnation, totalt 6 219 lägenheter. Från och med 2015 baseras Stockholms stads bostadsbestånd på lägenhetsregistret, antalet bostäder vid årets slut uppskattas till 446 048 lägenheter.

Länk till rapporten