I rapporten presenteras utvecklingen för ekonomiskt bistånd i Stockholms stad och de 14 stadsdelsförvaltningarna år 2017.

Länk till rapporten