I rapporten redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden totalt och dels fördelat på stadsdelsområde.

I vissa fall presenteras statistik för hela Stockholms län samt jämförelser med Malmö och Göteborg. Statistik om de förvärvsarbetande redovisas bland annat uppdelat på kön, ålder, utbildningsnivå, bransch, sektor och utländsk bakgrund.

Länk till rapporten