I rapporten redovisas genomsnittlig årshyra per kvadratmeter i Stockholms stad år 2016 utifrån lägenhetsstorlek, område och värdeår.

Därutöver redovisas hyresutvecklingen mellan 1998-2015. Uppgifterna är hämtade från urvalsundersökningen Hyror i bostadslägenheter som SCB genomför varje år.”

Länk till rapporten