I rapporten redovisas genomsnittlig årshyra per kvadratmeter i Stockholms stad år 2018 utifrån lägenhetsstorlek, område och nybyggnadsår.

Därutöver redovisas hyresutvecklingen mellan 1998-2018. Uppgifterna är hämtade från urvalsundersökningen Hyror i bostadslägenheter som SCB genomför varje år.

Länk till rapporten