I rapporten redovisas inkomsttagarna i Stockholms kommun och deras inkomster under 2015 efter sektor, näringsgren och kön.

Vidare beskrivs inkomstutvecklingen i staden mellan 2000 och 2015 samt hur inkomstspridningen har utvecklats sedan början av 90-talet. I rapporten illustreras även inkomstläget i stadens stadsdelar med hjälp av kartor.

Länk till rapporten