I rapporten Ohälsotal i Stockholm 2016 beskrivs utvecklingen av ohälsotalet för Stockholms stad över tid samt fördelat på stadsdelsförvaltning, kön och ålder.

Ohälsotalet är ett sammanlagt mått på utbetalda dagar från Försäkringskassan av sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning samt rehabiliteringspenning.

Länk till rapporten